Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Long Trị A TX. Long Mỹ

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 27
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với  Chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 LÊ VĂN LẬP 1950    Chủ hộ Kinh Ấp 6  
  2 PHẠM THỊ THU 1959 x Vợ Kinh Ấp 6  
2 1 NGUYỄN THỊ ÁNH 1954 x  Chủ hộ Kinh Ấp 6 x
3 1 VÕ VĂN BẢY 1953    Chủ hộ Kinh Ấp 6  
  2 NGUYỄN THỊ MƯỜI 1953 x Vợ Kinh Ấp 6  
4 1 NGUYỄN THỊ BÉ 1954 x  Chủ hộ Kinh Ấp 6 x
5 1 NGUYỄN THỊ NHAN 1949 x  Chủ hộ Kinh Ấp 6  
  2 TRƯƠNG VĂN NĂM 1971   Con Kinh Ấp 6  
  3 TRƯƠNG VĂN TÂN 2004   Cháu Kinh Ấp 6  
  4 TRƯƠNG VĂN VŨ LINH 2009   Cháu Kinh Ấp 6  
6 1 PHẠM THỊ NGON 1958 x  Chủ hộ Kinh Ấp 6 x
  2 NGUYỄN HOÀNG NHÂN 1977   Cháu Kinh Ấp 6  
7 1 NGUYỄN VĂN TẬP 1945    Chủ hộ Kinh Ấp 7  
  2 BÙI THỊ HÁ 1956 x Vợ Kinh Ấp 7  
  3 NGUYỄN BÉ TRÒN 1988   Con Kinh Ấp 7  
  4 TRẦN THỊ SƯƠNG 20/6/1996 x Con dâu Kinh Ấp 7  
8 1 NGUYỄN VĂN BÉ TÙNG 1983    Chủ hộ Kinh Ấp 7  
  2 NGÔ THỊ BÍCH THỦY 1974 x Vợ Kinh Ấp 7  
  3 NGUYỄN VĂN TRUNG 27/4/2011   Con Kinh Ấp 7  
9 1 TRẦN THỊ BÉ 1953 x  Chủ hộ Kinh Ấp 7 x
10 1 PHẠM VĂN HƯNG 1980    Chủ hộ Kinh Ấp 7  
  2 NGUYỄN THỊ THU BA 1983 x Vợ Kinh Ấp 7  
  3 PHẠM HOÀNG THÁI 29/1/2003   Con Kinh Ấp 7  
  4 PHẠM THỊ MAI THI 7/10/2007 x Con Kinh Ấp 7  
11 1 TRẦN VĂN LẬP 15/10/1959    Chủ hộ Kinh Ấp 7  
12 1 TRẦN THỊ HIẾU 1940 x  Chủ hộ Kinh Ấp 7 x
II. NHÓM HỘ NGHÈO THIẾU HỤT TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN (N2)
1 1 PHAN THỊ MAI 1955 x  Chủ hộ Kinh Ấp 4  
  2 PHAN LÊ TƯỜNG VY 4/2/2003 x Cháu Kinh Ấp 4  
  3 PHAN LÊ YẾN NHI 26/05/2005 x Cháu Kinh Ấp 4  
  4 PHAN TRƯỜNG HẬN 1979   Con Kinh Ấp 4  
  5 PHAN NGUYỄN ANH THƯ 03/9/2017 x Cháu Kinh Ấp 4  
2 1 NGUYỄN VĂN KIỆT 1979    Chủ hộ Kinh Ấp 4  
  2 CAO THỊ KIM TIÊN 1982 x Vợ Kinh Ấp 4  
  3 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 19/11/2003 x Con Kinh Ấp 4  
  4 NGUYỄN TRÍ TUYẾN 27/07/2010   Con Kinh Ấp 4  
3 1 NGUYỄN THỊ SANG 1948 x  Chủ hộ Kinh Ấp 4 x
  2 THÁI VĂN TÚ 2000   Cháu Kinh Ấp 4  
4 1 NGUYỄN VĂN PHƯỚC (HẢI) 1962    Chủ hộ Kinh Ấp 4  
  2 ĐẶNG ÁNH HỒNG 1969 x Vợ Kinh Ấp 4  
  3 NGUYỂN HOÀNG KHEN 1988   Con Kinh Ấp 4  
  4 NGUYỂN MINH TRIỀU 1994   Con Kinh Ấp 4  
5 1 HUỲNH VĂN DƯỠNG 1971    Chủ hộ Kinh Ấp 4  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 1
Hôm nay: 1761
Đã truy cập: 3367849