Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Long Thạnh Huyện Phụng Hiệp

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 22
Số
TT hộ
Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ
 và các thành viên trong hộ 
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ
với chủ hộ
Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ ấp Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
    I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)            
1 1 PHẠM THỊ LẮM 1931 x Chủ hộ Kinh ấp Long Hòa A1 x
  2 HUỲNH VĂN VĂN 1970   Con Kinh ấp Long Hòa A1  
  3 NGUYỄN THỊ MỸ VÂN 1996 x Con Kinh ấp Long Hòa A1  
  4 HUỲNH VĂN CHƯƠNG 1998   Cháu Kinh ấp Long Hòa A1  
2 1 NGUYỄN THỊ SÁU 1961 x Chủ hộ Kinh ấp Long Hòa A1  
3 1 NGUYỄN VĂN KHÁNH 1952   Chủ hộ Kinh ấp Long Hòa A1  
  2 LÊ THỊ XUÂN 1962 x Vợ Kinh ấp Long Hòa A1  
4 1 NGUYỄN NGÓ EM 1977   Chủ hộ Kinh ấp Long Hòa A1  
  2 NGUYỄN VĂN BƯỞI 1979   Con Kinh ấp Long Hòa A1  
5 1 NGUYỄN VĂN HOẰNG 1953   Chủ hộ Kinh ấp Long Hòa A1  
  2 NGUYỄN THỊ KIM ANH 1955 x Vợ Kinh ấp Long Hòa A1  
  3 NGUYỄN THỊ KIM NHANH 1989 x Con Kinh ấp Long Hòa A1  
  4 NGUYỄN ĐĂNG NHỰT 06/03/2007   Cháu Kinh ấp Long Hòa A1  
  5 NGUYỄN VĂN HUY 2004   Cháu Kinh ấp Long Hòa A1  
  6 NGUYỄN THỊ KIM HÀ 2002 x Cháu Kinh ấp Long Hòa A1  
6 1 NGUYỄN LỆ THỦY 1980 x Chủ hộ Kinh ấp Long Hòa A1  
  2 TRƯƠNG NGỌC VÂN 1970   Chồng Kinh ấp Long Hòa A1  
  3 TRƯƠNG THANH TUYỀN 2011   Con Kinh ấp Long Hòa A1  
  4 TRƯƠNG TẤN QUY 2011   Con Kinh ấp Long Hòa A1  
  5 TRƯƠNG NGỌC TRÂM 1995 x Con Kinh ấp Long Hòa A1  
7 1 VÕ THỊ RI 1936 x Chủ hộ Kinh ấp Long Hòa A1 x
  2 VÕ THỊ PHÚC HẠNH 2001 x Cháu Kinh ấp Long Hòa A1  
  3 LƯƠNG MINH HIẾU 1999   Cháu Kinh ấp Long Hòa A1  
8 1 NGUYỄN THỊ MAI EM 1995 x Chủ hộ Kinh ấp Long Hòa A1  
  2 NGUYỄN THỊ TRÚC 2004 x Con Kinh ấp Long Hòa A1  
  3 NGUYỄN THỊ TRÚC NGÂN 2002 x Con Kinh ấp Long Hòa A1  
9 1 NGUYỄN VĂN CẢNH 1978   Chủ hộ Kinh ấp Long Hòa A1  
  2 NGUYỄN VĂN SANG 2009   Con Kinh ấp Long Hòa A1  
  3 NGUYỄN NHƯ Ý 2012 x Con Kinh ấp Long Hòa A1  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 7
Hôm nay: 7745
Đã truy cập: 3333251