Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Long Phú TX. Long Mỹ

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 29
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng năm sinh Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 VÕ THỊ NGỌC 1949 x Chủ hộ Kinh Ấp Long Bình 2  
2 1 PHẠM VĂN TẤN 1966   Chủ hộ Kinh Ấp Long Bình 2  
  2 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 1975 x Vợ/chồng Kinh Ấp Long Bình 2  
  3 PHẠM THỊ HỒNG DUY 1989 x Con Kinh Ấp Long Bình 2  
  4 PHẠM THÀNH NHỚ 1993   Con Kinh Ấp Long Bình 2  
  5 PHẠM THỊ BÉ NƯƠNG 1/7/2002 x Con Kinh Ấp Long Bình 2  
  6 PHẠM THỊ HỒNG DIỄM 10/6/2006 x Con Kinh Ấp Long Bình 2  
3 1 VÕ THỊ THẢO 1985 x Chủ hộ Kinh Ấp Long Bình 2  
  2 VÕ THỊ CHÍA 1960 x Mẹ Kinh Ấp Long Bình 2 x
  3 VÕ THỊ KIM ÁNH 2/28/2015 x Con Kinh Ấp Long Bình 2 x
4 1 HUỲNH VĂN SỬ 1980   Chủ hộ Kinh Ấp Long Bình 2  
  2 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 1986 x Vợ/chồng Kinh Ấp Long Bình 2  
  3 HUỲNH THỊ NGỌC LIÊN 10/18/2006 x Con Kinh Ấp Long Bình 2  
5 1 PHẠM VĂN ĐIỆU 1948   Chủ hộ Kinh Ấp Long Bình 2  
  2 LÂM THỊ HOÀNG 1952 x Vợ Kinh Ấp Long Bình 2  
6 1 LÊ NGỌC HẠNH 01/01/1959 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Bình 1  
  2 LÊ THỊ HUỲNH MAI 9/25/1988 x Con Kinh Ấp Tân Bình 1  
  3 DƯƠNG VĂN TOÀN 2/12/1973   Con Kinh Ấp Tân Bình 1  
  4 LÊ NHẬT DUY 12/14/2003   Cháu Kinh Ấp Tân Bình 1  
  5 DƯƠNG THỊ KIỀU PHƯƠNG 12/28/2012   Cháu Kinh Ấp Tân Bình 1  
7 1 LÂM VĂN TRỌN 1991   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Bình 1  
  2 KIM THỊ OANH 1994 x Vợ/chồng Khơ-me Ấp Tân Bình 1  
  3 LÂM CHẤN KHANG 1/20/2012   Con Khơ-me Ấp Tân Bình 1  
  4 LÂM NGỌC NHI 8/25/2013   Con Khơ-me Ấp Tân Bình 1  
8 1 NGUYỄN VIỆT SÔ 01/01/1982   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Bình 1  
  2 LÊ THỊ HỒNG THẨM 10/30/1986 x Vợ/chồng Kinh Ấp Tân Bình 1  
  3 NGUYỄN PHƯỚC THỊNH 8/22/2010   Con Kinh Ấp Tân Bình 1  
  4 NGUYỄN NGỌC TUYỀN 1/1/2018 x Con Kinh Ấp Tân Bình 1 x
9 1 TRẦN THIÊN CHƯƠNG 1989   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Bình 1  
  2 ĐỖ THỊ THU DÂN 4/10/1990 x Vợ/chồng Kinh Ấp Tân Bình 1  
  3 TRẦN THIÊN BẢO 4/12/2011   Con Kinh Ấp Tân Bình 1  
10 1 TRỊNH VĂN ĐIỆP 1951   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Bình 1  
  2 TRỊNH MINH LUÂN 1973   Con Kinh Ấp Tân Bình 1  
  3 PHẠM THỊ THANH TRÚC 1979 x Con Kinh Ấp Tân Bình 1  
  4 TRỊNH HỒNG ĐOAN 12/11/2013 x Cháu Kinh Ấp Tân Bình 1  
11 1 CAO VĂN MẾN 1977   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Bình 1  
  2 DƯƠNG KIM HƯƠNG 1981 x Vợ/chồng Kinh Ấp Tân Bình 1  
  3 CAO THỊ KIỀU TIÊN 5/28/2005 x Con Kinh Ấp Tân Bình 1  
  4 CAO THỊ BÉ MAI 6/27/2003 x Con Kinh Ấp Tân Bình 1  
12 1 NGUYỄN THỊ TIẾNG 1951 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Bình 2  
  2 VÕ VĂN PHÈN 1973   Con Kinh Ấp Tân Bình 2  
  3 NGUYỄN VĂN THÀ 1981   Con Kinh Ấp Tân Bình 2  
13 1 NGUYỄN VĂN TRẠNG 1958   Chủ hộ Kinh Ấp Tân Bình 2 x
  2 PHAN THỊ THẢO NGUYÊN 5/4/1998 x Con Kinh Ấp Tân Bình 2 x
  3 PHAN THỊ NHƯ Ý 8/20/2000 x Con Kinh Ấp Tân Bình 2  
  4 NGUYỄN VĂN GIÁP 1985   Con Kinh Ấp Tân Bình 2  
  5 NGUYỄN THỊ NHI 1988 x Dâu Kinh Ấp Tân Bình 2  
  6 NGUYỄN MINH NHÂN 10/1/2009   Cháu  Kinh Ấp Tân Bình 2  
  7 NGUYỄN TRỌNG TÍNH 7/17/2014   Cháu Kinh Ấp Tân Bình 2 x

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 57
Hôm nay: 1695
Đã truy cập: 3367783