Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Long Bình TX. Long Mỹ

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 20
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN THỊ TUYẾT 1989 x Chủ hộ Kinh Ấp Bình Thuận  
  2 TRẦN  HOÀNG HÀO 2006   Con Kinh Ấp Bình Thuận  
  3 TRẦN VĂN HIỆP 2008   Con Kinh Ấp Bình Thuận  
  4 TRẦN THỊ NGỌC HÀ 2012 x Con Kinh Ấp Bình Thuận x
  5 TRẦN VĂN HOÀNG 2004   Con Kinh Ấp Bình Thuận  
2 1 NGUYỄN VĂN TIỀN 1948   Chủ hộ Kinh Ấp Bình Thuận  
3 1 TRẦN VĂN NGỮ 1975   Chủ hộ Kinh Ấp Bình Thuận  
  2 NGUYỄN NGỌC THU 1977 x Vợ Kinh Ấp Bình Thuận  
  3 TRẦN THỊ MỸ NƯƠNG  22/02/2004 x Con Kinh Ấp Bình Thuận  
4 1 ĐẶNG VĂN HẬN 1970   Chủ hộ Kinh Ấp Bình Thuận  
  2 NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 1973 x Vợ Kinh Ấp Bình Thuận  
  3 ĐẶNG VĂN NON 6/18/1996   Con Kinh Ấp Bình Thuận  
5 1 NGUYỄN THỊ LÝ 1942 x Chủ hộ Kinh Ấp Bình Thuận  
  2 NGUYỄN VĂN KHÁNH 1985 x Con Kinh Ấp Bình Thuận  
  3 NGUYỄN VĂN LẬP 1/1/2010   Cháu Kinh Ấp Bình Thuận  
6 1 NGUYỄN VĂN TÍN 1977   Chủ hộ Kinh Ấp Bình Thuận  
  2 VÕ THỊ ĐẦM 1981 x Vợ Kinh Ấp Bình Thuận  
  3 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 1998 x Con Kinh Ấp Bình Thuận  
  4 VÕ THANH KHƯƠNG 2004   Con Kinh Ấp Bình Thuận  
  5 TRẦN THỊ THÚY AN  07/05/2016 x Cháu Kinh Ấp Bình Thuận  
7 1 PHẠM THANH ĐOÀN 1980   Chủ hộ Kinh Ấp Bình Thuận  
  2 NGUYỄN THỊ LIỀN 1986 x Vợ Kinh Ấp Bình Thuận  
  3 PHẠM THANH ĐẠT 6/20/2007   Con Kinh Ấp Bình Thuận  
  4 PHẠM THÙY AN  28/05/2012 x Con Kinh Ấp Bình Thuận  
8 1 NGUYỄN THỊ NHI 1947 x Chủ hộ Kinh Ấp Bình Thuận  
  2 LÊ VĂN TRÊN 1969   Con Kinh Ấp Bình Thuận x
  3 LÊ VĂN BÌNH 1981   Con Kinh Ấp Bình Thuận  
9 1 NGUYỄN THỊ LẸ 1935 x Chủ hộ Kinh Ấp Bình Thuận x
  2 LÊ THÀNH LUÂN 11/8/2003   Cháu Kinh Ấp Bình Thuận  
10 1 DƯƠNG THỊ THƠM 1939 x Chủ hộ Kinh Ấp Bình Thuận  
  2 LÊ HOÀNG TRUNG 1976   Con Kinh Ấp Bình Thuận  
  3 LÊ HOÀNG NGUYÊN 3/23/2001   Cháu Kinh Ấp Bình Thuận  
11 1 NGUYỄN THỊ CÚC 1950 x Chủ hộ Kinh Ấp Bình Thuận  
  2 NGUYỄN HOÀNG ĐOÁN 1979   Con Kinh Ấp Bình Thuận  
  3 NGUYỄN KHÁNH BĂNG  27/03/2008 x Cháu Kinh Ấp Bình Thuận  
12 1 TRẦN VĂN PHỈ 1983   Chủ hộ Kinh Ấp Bình Thuận  
  2 NGUYỄN THỊ DIỄM 1978 x Vợ Kinh Ấp Bình Thuận  
  3 TRẦN VĂN PHI 10/25/2003   Con Kinh Ấp Bình Thuận x
  4 TRẦN PHI YẾN  16/02/2007 x Con Kinh Ấp Bình Thuận x
13 1 TRẦN THỊ THU NGUYỆT 1964 x Chủ hộ Kinh Ấp Bình Thuận  
  2 TRẦN MINH HÀO 9/4/1997   Con Kinh Ấp Bình Thuận  
  3 TRẦN THỊ THU THẢO  14/11/2007 x Con Kinh Ấp Bình Thuận  
14 1 VÕ THỊ NGỘ 1934 x Chủ hộ Kinh Ấp Bình Thuận x
  2 NGUYỄN VĂN LƯỠNG 1974   Con Kinh Ấp Bình Thuận x

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 4
Hôm nay: 7843
Đã truy cập: 3333342