Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Hỏa Tiến Thành phố Vị Thanh

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 27
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)  
1 1 NGUYỄN THỊ BÉ HAI 1946 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Quới 2  
  2 HUỲNH VĂN HIẾU 1998   Cháu Kinh Ấp Thạnh Quới 2  
2 1 NGUYỄN THỊ CÚC HƯƠNG 1961 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Quới 2  
  2 NGUYỄN THỊ Ý 25/02/1986 x Con Kinh Ấp Thạnh Quới 2  
  3 NGUYỄN VĂN MỘNG 11/04/1986   Con Kinh Ấp Thạnh Quới 2 x
  4 NGUYỄN TUẤN HƯNG 03/01/2011   Cháu Kinh Ấp Thạnh Quới 2 x
  5 NGUYỄN THÁI BẢO 23/7/2013   Cháu Kinh Ấp Thạnh Quới 2 x
3 1 NGUYỄN KIM LAN 1937 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Hòa 2 x
4 1 NGUYỄN ĐỨC XINH 1978   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Hòa 2 x
  2 HUỲNH NGỌC HOA 1978 x Vợ Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  3 NGUYỄN HỮU NGHĨA 2015   Con Kinh Ấp Thạnh Hòa 2 x
5 1 NGUYỄN VĂN CẦU 1983   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  2 TRẦN THỊ PHỤNG 1985 x Vợ Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  3 NGUYỄN VĂN LINH 2008   Con Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  4 NGUYỄN CHI HẬU 2012   Con Kinh Ấp Thạnh Hòa 2 x
6 1 NGUYỄN VĂN LỰU 1946   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  2 NGUYỄN THỊ HAI 1954 x Vợ Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  3 NGUYỄN VĂN THÀNH 1971   Con Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  4 NGUYỄN VĂN ÚT 1991   Con Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  5 NGUYỄN VĂN SỨ 1978   Con Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  6 NGUYỄN GIA BẢO 2014   Cháu Kinh Ấp Thạnh Hòa 2 x
7 1 BÙI THỊ LÝ 1984 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  2 TRƯƠNG CÔNG NGHIỆP 1989   Chồng Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  3 TRẦN TRUNG TRÍ 2003   Con Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  4 TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VY 2013 x Con Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  5 TRƯƠNG THỊ YẾN NHI 2009 x Con Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
8 1 PHẠM THỊ CHÍN 1945 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Hòa 2 x
9 1 MAI THỊ BÉ 1954 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  2 NGUYỄN THỊ THÙ 20/10/1991 x Con Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  3 NGUYỄN VĂN HẬN 22/8/2004   Cháu Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  4 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 24/3/2012 x Cháu Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  5 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 03/02/2019 x Cháu Kinh Ấp Thạnh Hòa 2 x
10 2 PHẠM THỊ CHĂM 1963 x Vợ Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  3 PHẠM THỊ NƯƠNG 1987 x Con Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  4 PHẠM VĂN PHÚ 1990   Con Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  5 NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH 1980 x Cháu  Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
    PHẠM THỊ TIÊN 2000 x Con Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
11 1 TRẦN THỊ LIÊN 1953 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  2 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 1982   Con Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  
  3 NGUYỄN ÁNH HỒNG 1988 x Con Kinh Ấp Thạnh Hòa 2  

 

Tải danh sách đầy đủ Tại đây


Đang online: 6
Hôm nay: 7168
Đã truy cập: 3332696