Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Hòa Mỹ Huyện Phụng Hiệp

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 64
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. HỘ NGHÈO NHÓM 1 (NGHÈO N1)
1 1 LÊ VĂN NHO 1967   Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Phú A  
  2 NGUYỄN THỊ CÚC 1967 x Vợ Kinh Ấp Mỹ Phú A  
  3 LÊ VĂN NHÃN 1993 x Con Kinh Ấp Mỹ Phú A  
  4 LÊ MINH QUANG 09/10/2001   Cháu Kinh Ấp Mỹ Phú A  
  5 LÊ VĂN THUẬN 29/08/2003   Cháu Kinh Ấp Mỹ Phú A  
  6 LÊ VĂN ĐẠT 02/12/2006   Cháu Kinh Ấp Mỹ Phú A  
  7 LÊ HUỲNH NHƯ 28/01/2009 x Cháu Kinh Ấp Mỹ Phú A  
2 1 VÕ THỊ TUYẾT 1964 x Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Phú A  
  2 BÙI THỊ THANH 1985 x Con Kinh Ấp Mỹ Phú A  
  3 BÙI VĂN HIỀN 1988   Con Kinh Ấp Mỹ Phú A  
  4 BÙI THỊ HẬU 31/08/1997 x Con Kinh Ấp Mỹ Phú A  
  5 NGUYỄN THỊ MAI 1989 x Con Kinh Ấp Mỹ Phú A  
  6 BÙI VĂN LONG 07/06/2009   Cháu Kinh Ấp Mỹ Phú A  
  7 BÙI GIA BẢO 5/11/2015   Cháu Kinh Ấp Mỹ Phú A  
3 1 BÙI VĂN THẮNG 1959   Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  2 BÙI VĂN TUẤN 1979   Con Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  3 BÙI VĂN HÀO 1983   Con Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  4 ĐINH THỊ HUYỀN 1985 x Cháu Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  5 BÙI NHẬT QUI 10/12/2007   Cháu Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  6 BÙI THỊ HUYỀN TRÂN 25/01/2012 x Cháu Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  7 BÙI THỊ BÉ ĐẸP 29/3/2010 x Cháu Kinh Ấp Mỹ Phú A x
4 1 BÙI THỊ SÁU 1955 x Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  2 NGUYỄN THANH TÚ 1984   Con Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  3 NGUYỄN MINH LUÂN 1990   Con Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  4 NGUYỄN THỊ NGỌC LÀNH 1986 x Con Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  5 NGUYỄN VĂN SÁNG 20/05/2013   Cháu Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  6 NGUYỄN VĂN DINH 28/10/2014   Cháu Kinh Ấp Mỹ Phú A x
5 1 MAI HỒNG VIỆT 1983   Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Phú A  
  2 HUỲNH THỊ LY 1986 x Vợ Kinh Ấp Mỹ Phú A  
  3 MAI THỊ ANH THƯ 29/04/2009 x Con Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  4 MAI THỊ NHƯ HUỲNH 13/08/2014 x Con Kinh Ấp Mỹ Phú A x
6 1 NGUYỄN THỊ MINH 1939 x Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  2 TRẦN HOÀNG THUẬN 1981   Con Kinh Ấp Mỹ Phú A x
7 1 TRẦN CẨM TÚ 1979 x Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  2 NGUYỄN VIỆT HÀO 2001   Con Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  3 NGUYỄN NHỰT NGHIÊM 2004   Con Kinh Ấp Mỹ Phú A x
8 1 NGUYỄN VĂN TÁM 1952   Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  2 TRƯƠNG THỊ ĐIỆP 1952 x Vợ Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  3 NGUYỄN VĂN THUẤN 1974   Con Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  4 NGUYỄN VĂN THÀNH 1979   Con Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  5 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 07/12/2004 x Cháu Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  6 NGUYỄN VĂN TƯƠI 20/05/2012   Cháu Kinh Ấp Mỹ Phú A x
  7 TRẦN THỊ BÉ TÁM 1987 x Con dâu Kinh Ấp Mỹ Phú A x

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 5
Hôm nay: 7250
Đã truy cập: 3332776