Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Hỏa Lựu Thành phố Vị Thanh

Ngày 28-02-2020 - Lượt xem: 31
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN THỊ MÓC 1967 x Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ 1  
2 1 NGUYỄN THỊ BẢY 1975 x Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ 1  
  2 NGUYỄN ANH TÀI 27/3/2007   Con Kinh Ấp Mỹ 1  
3 1 DANH THỊ MAI OANH 12/7/1993 x Chủ hộ Khơ-me Ấp Mỹ 1  
  2 DANH MINH TRÚC 22/01/2013   Con Khơ-me Ấp Mỹ 1  
4 1 LƯU THỊ CÚC 1950 x Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ 1  
5 1 NGUYỄN VĂN CHƠI 1986   Chủ hộ Kinh Ấp Mỹ 1  
  2 THỊ TINH 1979 x Vợ/chồng Khơ-me Ấp Mỹ 1  
  3 NGUYỄN HOÀNG DUY 15/6//2012   Con Kinh Ấp Mỹ 1  
  4 NGUYỄN DUY KHÁNH 25/11/2013   Con Kinh Ấp Mỹ 1  
6 1 NGÔ VĂN MÀO 1956   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Bình  
  2 ĐINH THỊ CÚC 1957 x Vợ/chồng Kinh Ấp Thạnh Bình  
7 1 LÊ THỊ MAI 1941 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Bình  
8 1 HUỲNH THỊ DƯ 1942 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Bình  
9 1 LƯU THỊ XUYẾN 1948 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Bình  
10 1 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 20/08/1987   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Bình  
  2 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 1989 x Vợ/chồng Kinh Ấp Thạnh Bình  
  3 NGUYỄN NGỌC NHU 07/06/2011 x Con Kinh Ấp Thạnh Bình  
  4 NGUYỄN NGỌC THÀNH 27/05/2013 x Con Kinh Ấp Thạnh Bình  
  5 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 02/08/2015   Con Kinh Ấp Thạnh Bình x
11 1 LÂM THỊ CHỌN 01/01/1981 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Bình  
  2 LÊ VĂN BOT 1986   Vợ/chồng Kinh Ấp Thạnh Bình  
  3 KIM ANH 04/01/2001 x Con Kinh Ấp Thạnh Bình  
  4 KIM THO 27/11/2007 x Con Kinh Ấp Thạnh Bình  
12 1 LÂM VĂN NGỌT 1953   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Bình  
  2 LÂM THỊ LỆ HOA 1996   Con Kinh Ấp Thạnh Bình  
13 1 TRẦN VĂN DŨNG 1967   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Bình  
  2 LÂM THỊ BÉ EM 1985 x Vợ/chồng Kinh Ấp Thạnh Bình  
  3 TRẦN THỊ THU VÂN 9/20/2009 x Con Kinh Ấp Thạnh Bình  
  4 TRẦN THỊ THU LAN 20/10/2010 x Con Kinh Ấp Thạnh Bình  
14 1 DANH SON 1983   Chủ hộ Khơ-me Ấp Thạnh Đông  
  2 DANH THỊ THANH NGÂN 07/05/2007 x Con Khơ-me Ấp Thạnh Đông  
  3 DANH THỊ THANH TRÂN 09/05/2008 x Con Khơ-me Ấp Thạnh Đông  
  4 NGÔ THỊ KIỀU 1988 x Vợ/chồng Kinh Ấp Thạnh Đông  
15 1 NGUYỄN THỊ SON 1952 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Đông  
16 1 HUỲNH THANH HUY 22/09/2006   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Lợi  
17 1 THỊ XÀ RINH 1953 x Chủ hộ Khơ-me Ấp Thạnh Lợi  
18 1 DANH THỊ NHẠN 1983 x Chủ hộ Khơ-me Ấp Thạnh Lợi  
  2 DANH THỊ TÚ NGÂN 07/01/2007 x Con Khơ-me Ấp Thạnh Lợi  
  3 DANH THỊ TÚ TRINH 08/01/2009 x Con Khơ-me Ấp Thạnh Lợi  
19 1 NGUYỄN VĂN HẢI 1968   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Lợi  
  2 MAI THỊ TUYẾT NGA 1969 x Vợ/chồng Kinh Ấp Thạnh Lợi  
  3 MAI XUÂN VIỆT EM 29/06/2005   Con Kinh Ấp Thạnh Lợi  
  4 MAI XUÂN VIỆT NAM 29/12/2006   Con Kinh Ấp Thạnh Lợi  
20 1 NGUYỄN THỊ HẠNH 1951 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Lợi  

 

Tải danh sách đầy đủ Tại đây


Đang online: 7
Hôm nay: 7014
Đã truy cập: 3332548