Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Hòa An Huyện Phụng Hiệp

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 50
Số
TT
hộ
Số
TT
khẩu
Họ và tên chủ hộ và
các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ
với chủ hộ
Dân tộc
(ghi tên cụ thể)
Địa chỉ
ấp
Ghi chú
đánh dấu x nếu
thành viên trong
hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
    I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)            
1 1 NGUYỄN THỊ THẢO 1955 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 PHẠM VĂN LỢI 1985   Con Kinh Ấp 1  
2 1 NGUYỄN THỊ XƯƠNG 1949 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
3 1 TRẦN MINH LUÂN 1981   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 TRẦN NHƯ HUỲNH 19/12/2005 x Con Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN THỊ KIA 1948 x Cháu Kinh Ấp 1  
  4 TRẦN MINH NHỰT 11/11/2009   Con Kinh Ấp 1  
4 1 TRẦN VĂN VẠNG 1954   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 LÊ THỊ HUỆ 1954 x Vợ/Chồng Kinh Ấp 1  
  3 TRẦN THANH NHANH 1987   Con Kinh Ấp 1  
  4 TRẦN TRUNG GIANG 1992   Con Kinh Ấp 1  
  5 TRẦN QUÔC THÁI 10/02/2009   Cháu Kinh Ấp 1  
5 1 LÊ THỊ SÁU 1928 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 DƯƠNG THỊ TƯƠI 1955 x Con Kinh Ấp 1  
6 1 LÊ THỊ THAY 1948 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
7 1 NGUYỄN THỊ MƯỜI 1937 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 NGUYỄN MINH DUY 11/12/2007   Cháu Kinh Ấp 1  
8 1 NGUYỄN VĂN EM 1977   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 1980 x Vợ/Chồng Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN KIM THOA 10/02/2014 x Con Kinh Ấp 1 x
  4 NGUYỄN THỊ NHƯ HẢO 04/02/2017 x Con Kinh Ấp 1  
9 1 LÝ CẨM TRƯỜNG 1962 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
10 1 NGUYỄN THỊ TUYẾT LỆ 1976 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 NGUYỄN THỊ KIỀU DIỂM 10/06/2004 x Con Kinh Ấp 1  

 

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1750
Đã truy cập: 3367838