Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Hiệp Lợi Thành phố Ngã Bảy

Ngày 28-02-2020 - Lượt xem: 37

Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM 1972 x Chủ hộ Kinh Ấp Xẻo Vong  
  2 NGUYỄN PHƯỚC LỘC 1978   Vợ/chồng Kinh Ấp Xẻo Vong  
  3 TRƯƠNG MINH TRÍ 1955   Cha/mẹ Kinh Ấp Xẻo Vong  
  4 TRƯƠNG THỊ HOÀI HẬN 05/09/1996 x Ông/bà Kinh Ấp Xẻo Vong  
  5 TRƯƠNG MINH LUÂN 20/06/2005   Con Kinh Ấp Xẻo Vong  
  6 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 25/02/2009   Cháu Kinh Ấp Xẻo Vong  
  7 NGUYỄN MINH HIẾU 18/06/1998   Cháu Kinh Ấp Xẻo Vong  
2 1 NGUYỄN VĂN YÊN 1985   Chủ hộ Kinh Ấp Xẻo Vong  
  2 HỒNG THỊ BẢNH 1983 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xẻo Vong  
  3 NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM 21/06/2004 x Con Kinh Ấp Xẻo Vong  
  4 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 02/07/2012   Con Kinh Ấp Xẻo Vong  
  5 NGUYỄN MINH THIỆN 19/04/2016   Con Kinh Ấp Xẻo Vong  
3 1 NGUYỄN THỊ SÁU 1941 x Chủ hộ Kinh Ấp Xẻo Vong B  
4 1 NGUYỄN VĂN HẬN 1980   Chủ hộ Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  2 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 1987 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  3 NGUYỄN LINH TÂM 2014 x Con Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  4 NGUYỄN TRÚC QUI 2007   Con Kinh Ấp Xẻo Vong B  
5 1 NGUYỄN THỊ OANH 1980 x Chủ hộ Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  2 NGUYỄN THỊ KIỀU DUYÊN 2003 x Con Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  3 NGUYỄN THỊ KIỀU ANH 2009 x Con Kinh Ấp Xẻo Vong B  
6 1 LÊ VĂN CẨU 1957   Chủ hộ Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  2 NGUYỄN THỊ AN 08/01/1969 x Con Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  3 LÊ THỊ ÁNH NGỌC 14/04/2013 x Cháu Kinh Ấp Xẻo Vong B  
7 1 MAI MINH NGHĨA 1978   Chủ hộ Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  2 NGUYỄN THỊ TRANG 1980 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  3 MAI THỊ BÍCH 12/10/2001   Con Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  4 MAI MINH CƠ 17/12/2003   Con Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  5 MAI THÀNH RÔ 25/02/2005   Con Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  6 MAI THỊ ANH THƯ 15/01/2016 x Cháu Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  7 MAI MINH NHỰT ĐỨC 17/04/2017   Cháu Kinh Ấp Xẻo Vong B  
8 1 NGUYỄN VĂN THÁI 1986   Chủ hộ Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  2 NGUYỄN THỊ NHỚ 1986 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  3 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 2007   Con Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  4 NGUYỄN VĂN NAM 2004   Con Kinh Ấp Xẻo Vong B  
9 1 NGUYỄN VĂN THÀNH 1953   Chủ hộ Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  2 NGUYỄN THỊ BA 1956 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  3 NGUYỄN VĂN THƯƠNG 1991   Con Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  4 NGUYỄN VĂN LẮM 1993   Con Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  5 NGUYỄN THỊ THẮM 1996     Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  6 NGUYỄN THỊ THIẾT 1997     Kinh Ấp Xẻo Vong B  
10 1 NGUYỄN PHƯỚC SỈ 1970   Chủ hộ Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  2 BÙI THỊ VIỆT NHÂN 1983 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  3 NGUYỄN THỊ PHÚ MỸ 2005 x Con Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  4 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 2012 x Con Kinh Ấp Xẻo Vong B  
11 1 NGUYỄN VĂN HÀ 1963   Chủ hộ Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  2 DƯƠNG THÙY DUNG 1979 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  3 DƯƠNG THỊ NHIỀU 19/09/2006 x Con Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  4 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 02/06/2009 x Con Kinh Ấp Xẻo Vong B  
  5 NGUYỄN VĂN THÀNH LONG 31/03/2013   Con Kinh Ấp Xẻo Vong B  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây


Đang online: 4
Hôm nay: 7765
Đã truy cập: 3333271