Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn xã Hiệp Hưng Huyện Phụng Hiệp

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 19
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 LÊ THỊ LŨY 1978 x Chủ hộ Kinh ấp Hưng Thạnh  
  2 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 2012 x Con Kinh ấp Hưng Thạnh  
  3 NGUYỄN THỊ HỒNG THI 2007 x Con Kinh ấp Hưng Thạnh  
2 1 PHẠM THỊ CHÍNH 1940 x Chủ hộ Kinh ấp Hưng Thạnh  
3 1 NGUYỄN HOÀNG PHONG 1961   Chủ hộ Kinh ấp Hưng Thạnh  
  2 NGUYỄN HOÀNG ANH 1987   Con Kinh ấp Hưng Thạnh  
  3 NGUYỄN KIM THANH  1962 x Vợ/Chồng Kinh ấp Hưng Thạnh  
  4 NGUYỄN VŨ LINH 2004   Cháu Kinh ấp Hưng Thạnh  
  5 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 1985 x Con Kinh ấp Hưng Thạnh  
  6 NGUYỄN HOÀNG QUÝ 2012   Cháu Kinh ấp Hưng Thạnh  
  7 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM 2003 x Cháu Kinh ấp Hưng Thạnh  
4 1 BÙI THỊ Ý 1957 x Chủ hộ Kinh ấp Hưng Thạnh  
5 1 NGUYỄN THỊ NHÀN 1935 x Chủ hộ Kinh ấp Hưng Thạnh  
  2 THÁI THỊ THU 1961 x Vợ/Chồng Kinh ấp Hưng Thạnh  
6 1 NGUYỄN VĂN MIÊN 1967   Chủ hộ Kinh ấp Hưng Thạnh  
7 1 NGUYỄN THỊ KHUYNH 1945 x Chủ hộ Kinh ấp Hưng Thạnh  
  2 ĐỖ DUY KHÁNH 2005   Cháu Kinh ấp Hưng Thạnh  
8 1 THẠCH HOÀNG 1956   Chủ hộ Kinh ấp Hưng Thạnh  
  2 LÂM THỊ PHƯA  1958 x Vợ/Chồng Kinh ấp Hưng Thạnh  
  3 THẠCH NAM HÙNG 1984   Con Kinh ấp Hưng Thạnh  
  4 THẠCH THỊ SÔNG 1984 x Cha/Mẹ Kinh ấp Hưng Thạnh  
  5 THẠCH THỊ DIỄM TRINH 2/12/2012 x Cháu Kinh ấp Hưng Thạnh  
  6 THẠCH THỊ HỒNG NHUNG 5/21/2014 x Cháu Kinh ấp Hưng Thạnh  
9 1 PHẠM TỬ KỲ 1965   Chủ hộ Kinh ấp Hưng Thạnh  
10 1 PHẠM THỊ KIỀM 1939 X Chủ hộ Kinh ấp Hưng Thạnh  
  2 PHẠM THỊ BÊ 1936 x Anh/Chị/Em Kinh ấp Hưng Thạnh  
11 1 TRẦN THỊ MAL 1958 X Chủ hộ Kinh ấp Hưng Thạnh  
  2 HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG 1991 x Con Kinh ấp Hưng Thạnh  
12 1 NGUYỄN THỊ TUYẾT 1957 x Chủ hộ Kinh ấp Hưng Thạnh  
  2 VÕ VĂN NHÍ 1995   Con Kinh ấp Hưng Thạnh  
13 1 NGUYỄN THỊ HAI 1954 X Chủ hộ Kinh ấp Hưng Thạnh  
  2 LÊ THANH LỘ 1984   Con Kinh ấp Hưng Thạnh  
  3 LÊ THỊ ÚT 1/1/1989   Con Kinh ấp Hưng Thạnh  
  4 LÊ THANH NHẢ 11/26/2010   Cha/Mẹ Kinh ấp Hưng Thạnh  
14 1 NGUYỄN THỊ TƯ  1937 X Chủ hộ Kinh ấp Hưng Thạnh  
  2 LÊ VĂN ÚT 1977   Con Kinh ấp Hưng Thạnh  
  3 LÊ NHƯ THƯỜNG 2001 x Cháu Kinh ấp Hưng Thạnh  
  4 LÊ VĂN CÓ 2006   Cháu Kinh ấp Hưng Thạnh  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 10
Hôm nay: 7293
Đã truy cập: 3332819