Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn thị trấn Vĩnh Viễn Huyện Long Mỹ

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 28
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng Năm sinh Nữ (dánh dấu X) Quan hệ với chủ hộ Dân tộc (ghi tên cụ thể) Địa chỉ
(Ấp/khu vực)
Ghi chú (đánh dấu X nếu thành viên trong hộ đã có thẻ BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 PHAN TRUNG HẬU 1984   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 PHAN AN HỬU 2012   Con Kinh Ấp 1  
  3 PHAN HUỲNH ĐAN NHẬT ########   Con Kinh Ấp 1 x
2 1 HUỲNH THỊ TƯ 1930 x Chủ hộ Kinh Ấp 1 x
  2 LÊ THỊ THUẬN 1951 x Con Kinh Ấp 1  
3 1 NGÔ THỊ ỬNG 1976 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 NGUYỄN VĂN HẬN 1974   Vợ/chồng Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN THỊ CẪM DUYÊN 8/14/2009 x Con Kinh Ấp 1  
4 1 NGUYỄN VĂN NGỜ 1985   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 PHAN THỊ CHÚC LY 1988 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN MINH THUẬN 5/13/2008   Con Kinh Ấp 1  
  4 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 8/17/2011   Con Kinh Ấp 1  
5 1 NGUYỄN THỊ VIỆT PHƯƠNG 1981 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 CAO VĂN QUÂY 1980   Vợ/chồng Kinh Ấp 1  
  3 PHẠM PHÚ VINH 2//11/2005   Con Kinh Ấp 1  
  4 CAO ĐỨC HIỂN 8/19/2013   Con Kinh Ấp 1 x
6 1 NGUYỄN VĂN THỪA 1980   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 VÕ THỊ DIỄM 2/8/2000   Vợ/chồng Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN ĐÌNH CHÍ ########   Con Kinh Ấp 1  
  4 VÕ VÀNG AN 10/3/2014   Con Kinh Ấp 1 x
  5 NGUYỄN THỊ BÍCH TRĂM ########   Con Kinh Ấp 1 x
7 1 PHAN NGỌC TÂN 1988   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 DANH THỊ NGOAN 1994 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1  
  3 PHAN NGỌC YẾN 5/8/2011   Con Kinh Ấp 1  
8 1 VÕ HOÀNG ĐỢI 1988   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN 1988 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1  
  3 VÕ ĐẶNG GIA HÂN 11/5/2010 x Con Kinh Ấp 1  
  4 VÕ ĐẶNG GIA LINH 1/5/2012 x Con Kinh Ấp 1  
9 1 LÊ MỆNH LỆNH 1991   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 PHẠM THỊ TRÂN 7/18/1997 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1  
  3 LÊ MINH NHUẬN 5/2/2014   Con Kinh Ấp 1 x
  4 LÊ MINH NHUẦN 3/25/2016   Con Kinh Ấp 1 x
  5 LÊ MINH NHẪN 1/18/2018   Con Kinh Ấp 1 x
10 1 PHẠM THỊ ĐỂ 5/30/1905 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN ######## x Con Kinh Ấp 1  
  3 PHẠM VỦ KHANG 1/27/2015   Con Kinh Ấp 1  
  4 NGUYỄN VĂN THỪA 1/1/1981   Vợ/chồng Kinh Ấp 1  
11 1 NGUYỄN PHÚ TÀI 6/15/1905   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 TRẦN THỊ CẨM LINH 4/24/1997 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 7/7/1905 x Con Kinh Ấp 1  
  4 NGUYỄN NGỌC THẢO VY 7/9/1905 x Con Kinh Ấp 1  
12 1 TRẦN THỊ HỒNG DIỄM 1/1/1985 x Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 LÊ UYÊN NHI ######## x Con Kinh Ấp 1  
  3 LÊ ĐĂNG QUANG ########   Con Kinh Ấp 1  
13 1 LÊ VĂN LÂM 1959   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 LÊ THỊ THUYẾT 1960 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1  
  3 LÊ TRUNG HIẾU 1996   Con Kinh Ấp 1  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1829
Đã truy cập: 3367917