Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu Huyện Châu Thành

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 19
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG 1967   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Thuận  
  2 ĐẶNG HOÀNG TRIỆU 2004   Con Kinh Ấp Thạnh Thuận  
2 1 MAI THỊ HIẾU 1941 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Thuận x
3 1 LÝ VĂN QUÍ 1950   Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Thuận  
4 1 TRẦN THỊ HÍ 1946 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Thuận  
  2 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 1981 x Con Kinh Ấp Thạnh Thuận  
  3 NGUYỄN VĂN TƯƠI 1979   Rể Kinh Ấp Thạnh Thuận  
  4 NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG ###### x Cháu Kinh Ấp Thạnh Thuận  
  5 NGUYỄN THỊ DIỄM MY ###### x Cháu Kinh Ấp Thạnh Thuận  
5 1 DIỆP KIỀU PHƯƠNG 1977 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông Thuận x
  2 TRẦN NGỌC KIỀU VY 2006 x Con Kinh Ấp Đông Thuận  
6 1 NGUYỄN NGỌC XƯƠNG 1954 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông Thuận  
  2 QUANG VĂN HỌC 1954   Chồng Kinh Ấp Đông Thuận x
7 1 DƯƠNG THỊ BÉ NĂM 1966 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông Thuận  
  2 ĐINH CÔNG BỈ 1960   Chồng Kinh Ấp Đông Thuận  
  3 ĐINH QUỐC ĐẠT 1990   Con Kinh Ấp Đông Thuận  
8 1 ĐẶNG PHƯỚC THÔNG 1954   Chủ hộ Kinh Ấp Đông Thuận  
9 1 NGUYỄN HỒNG XUÂN 1962   Chủ hộ Kinh Ấp Đông Thuận  
  2 NGUYỄN LÊ NHÃ AN 2005 x Cháu Kinh Ấp Đông Thuận  
  3 NGUYỄN LÊ THANH NHÀN 2007 x Cháu Kinh Ấp Đông Thuận  
  4 NGUYỄN LÊ THANH NGỌC 2009 x Cháu Kinh Ấp Đông Thuận  
10 1 LÊ VĂN TRẦM 1924   Chủ hộ Kinh Ấp Đông Thuận x
11 1 NGUYỄN VĂN LẬP 1947   Chủ hộ Kinh Ấp Đông Thuận  
  2 TRẦN THỊ HƯỜNG 1955 x Vợ Kinh Ấp Đông Thuận  
12 1 NGUYỄN HỮU THIỆN 1968   Chủ hộ Kinh Ấp Đông Thuận  
  2 NGUYỄN THỊ TƯ 1964 x Vợ Kinh Ấp Đông Thuận  
  3 NGUYỄN MINH TRÍ 1991   Con Kinh Ấp Đông Thuận  
  4 NGUYỄN THỊ KIM TÌNH 1993 x Con Kinh Ấp Đông Thuận  
  5 NGUYỄN HỮU THANH  2001   Con Kinh Ấp Đông Thuận  
  6 NGUYỄN THANH TUẤN 2003   Con Kinh Ấp Đông Thuận  
13 1 LÊ THỊ CHUỘNG 1956 x Chủ hộ Kinh Ấp Đông Thuận  
  2 LÊ TRỌNG ĐỨC 2010   Cháu Kinh Ấp Đông Thuận  
14 1 NGUYỄN THANH TUẤN 1961   Chủ hộ Kinh Ấp Phước Tiến  
  2 LÊ KIM HOÀNG 1964 x Vợ Kinh Ấp Phước Tiến  
  3 NGUYỄN THÀNH NHÂN ######   Con Kinh Ấp Phước Tiến  
15 1 BÙI THỊ NGHĨA 1958 x Chủ hộ Kinh Ấp Phước Tiến  
16 1 BÙI THỊ KIẾM 1938 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Long x
17 1 TRẦN THỊ SẨM 1940 x Chủ hộ Kinh Ấp Thạnh Long  
  2 LÊ THỊ ÊN 1968 x Con Kinh Ấp Thạnh Long  


Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 9
Hôm nay: 7320
Đã truy cập: 3332846