Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn thị trấn Nàng Mau Huyện Vị Thủy

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 25
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)            
1 1 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 1979 x Chủ hộ Kinh  Ấp 01  
  2 NGUYỄN THANH TÙNG 1975   Vợ/chồng Kinh  Ấp 01  
  3 NGUYỄN THỊ HỒNG TRÚC 13/10/2000 x Con Kinh  Ấp 01  
  4 NGUYỄN GIA THỊNH 15/05/2015   Con Kinh  Ấp 01 x
2 1 MAI VĂN LỘC 1954   Chủ hộ Kinh  Ấp 01  
  2 LIÊN THỊ ÚT 1959 x Vợ/chồng Kinh  Ấp 01  
  3 MAI THÀNH LẬP 1979   Con Kinh  Ấp 01  
  4 MAI THỊ NGỌC ÁNH 1983 x Con Kinh  Ấp 01  
  5 MAI HIẾU THÀNH 1987   Con Kinh  Ấp 01  
  6 MAI THANH HÙNG 1988   Con Kinh  Ấp 01  
  7 MAI THỊ XUYÊN 1989 x Con Kinh  Ấp 01  
  8 MAI VĂN KHÁ 1992   Con Kinh  Ấp 01  
  9 MAI VĂN QUÍ 19/05/1994   Con Kinh  Ấp 01  
  10 MAI VĂN QUI 29/10/1986   Con Kinh  Ấp 01  
  11 MAI THỊ TUYỀN 09/10/1998 x Con Kinh  Ấp 01  
  12 MAI THỊ THANH 2000 x Con Kinh  Ấp 01  
  13 MAI THỊ CHÂU 29/02/2002 x Con Kinh  Ấp 01  
  14 MAI VĂN THÔNG 25/10/2004   Con Kinh  Ấp 01  
  15 MAI THỊ TRANG 15/11/2007 x Cháu Kinh  Ấp 01  
  16 MAI HIẾU NGUYÊN 03/09/2013   Cháu Kinh  Ấp 01 x
  17 MAI NGỌC PHÁT 12/03/2011   Cháu Kinh  Ấp 01 x
  18 MAI NGỌC TÀI 15/11/2015   Cháu Kinh  Ấp 01 x
  19 MAI HIẾU ĐẠT 13/07/2018   Cháu Kinh  Ấp 01  
  20 MAI NGỌC TÚ 05/08/2017   Cháu Kinh  Ấp 01  
3 1 LA VĂN LƯỢM 1962   Chủ hộ Kinh  Ấp 01  
  2 NGUYỄN THỊ ÚT 1974 x Vợ/chồng Kinh  Ấp 01  
  3 LA VĂN TUẤN 1978   Con Kinh  Ấp 01  
  4 LA VĂN VÀNG 14/06/2002   Con Kinh  Ấp 01  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 3
Hôm nay: 7838
Đã truy cập: 3333337