Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn thị trấn Mái Dầm Huyện Châu Thành

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 35
STT hộ Số TT khẩu Họ và tên chủ hộ và các thành viên Ngày tháng năm sinh Nữ (đánh dấu X) Quan hệ với chủ hộ Dân tộc (ghi tên cụ thể) Địa chỉ  ( Đánh x nếu có thành viên trong hộ có tham gia BHYT khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 TRƯƠNG THỊ SỐNG 1973 x Chủ hộ Kinh Ấp Phú Xuân  
  2 VÕ PHƯỚC BÌNH 2001   Con Kinh Ấp Phú Xuân  
  3 VÕ THỊ BÉ HAI 1992 x Con Kinh Ấp Phú Xuân  
2 1 HỒ VĂN MUM 1960   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Xuân  
  2 LÊ THỊ MAI 1960 x Vợ/chồng Kinh Ấp Phú Xuân  
  3 HỒ VĂN SỚN 1982   Con Kinh Ấp Phú Xuân  
  4 HỒ VĂN KỊCH 1984   Con Kinh Ấp Phú Xuân  
  5 HỒ VĂN CẢNH 1986   Con Kinh Ấp Phú Xuân  
  6 HỒ VĂN HÀO 1990   Con Kinh Ấp Phú Xuân  
  7 LÊ THỊ PHƯỜNG 1989 x Khác Kinh Ấp Phú Xuân  
  8 HỒ THỊ KIM NGÂN  23/3/2009 x Cháu Kinh Ấp Phú Xuân  
  9 HỒ THỊ KIM NGỌC 1/2/2015   Cháu Kinh Ấp Phú Xuân  
  10 NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI 1986 x Khác Kinh Ấp Phú Xuân  
  11 HỒ THỊ KIM ANH  05/11/2013 x Cháu Kinh Ấp Phú Xuân  
3 1 NGUYỄN THỊ NGÀN 1933 x Chủ hộ Kinh Ấp Phú Xuân x
  2 NGUYỄN THỊ HOA TƯƠI 1980 x Con Kinh Ấp Phú Xuân  
  3 NGUYỄN VĂN THÀNH 1967   Con Kinh Ấp Phú Xuân  
  4 NGUYỄN HOÀNG CHIẾN 3/26/1998   Cháu Kinh Ấp Phú Xuân  
  5 NGUYỄN VĂN THÍCH 1971   Con Kinh Ấp Phú Xuân  
  6 NGUYỄN THỊ CẨM HƯỜNG  24/6/2000 x Cháu Kinh Ấp Phú Xuân  
  7 NGUYỄN HOÀNG SƠN 4/25/2001   Cháu Kinh Ấp Phú Xuân  
  8 NGUYỄN HOÀNG HỮU ########   Cháu Kinh Ấp Phú Xuân  
4 1 ĐINH VĂN LÀNH 1980   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Xuân  
  2 ĐINH CẢNH HÙNG 2004   Con Kinh Ấp Phú Xuân  
  3 ĐINH CẢNH NGUYÊN 2001   Con Kinh Ấp Phú Xuân  
5 1 ĐINH VĂN TIỀN 1982   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Xuân  
  2 HUỲNH THỊ SAO 1982 x Vợ/chồng Kinh Ấp Phú Xuân  
  3 ĐINH GIA BÃO 5/9/2005   Con Kinh Ấp Phú Xuân  
6 1 HỒ VĂN SƠN 1980   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Xuân  
  2 NGUYỄN THỊ TRANG  20/12/1982 x Vợ/chồng Kinh Ấp Phú Xuân  
  3 HỒ VĂN THỊNH 6/10/2006   Con Kinh Ấp Phú Xuân  
  4 HỒ VĂN THUẤN 6/11/2002   Con Kinh Ấp Phú Xuân  
7 1  NGUYỄN HỮU TRÍ 1958   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Xuân  
  2 NGUYỄN HỮU THẾ 1962   Anh/chị/em Kinh Ấp Phú Xuân  
8 1 ĐẶNG THỊ PHÒNG 1940 x Chủ hộ Kinh Ấp Phú Xuân  
  2 HUỲNH THANH TRỌNG 1974   Con Kinh Ấp Phú Xuân  
9 1 NGUYỄN THỊ PHƯỜNG 1960 x Con Kinh Ấp Phú Xuân  
  2 NGUYỄN THÁI HƯNG 1989   Cháu Kinh Ấp Phú Xuân x
  3 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 1990   Cháu Kinh Ấp Phú Xuân  
  4 NGUYỄN ĐỨC VINH 1992   Cháu Kinh Ấp Phú Xuân  
10 1 LÝ VĂN MAU 1929   Chủ hộ Kinh Ấp Phú Xuân x
  2 LÝ KHẢ ÁI 1968 x Con Kinh Ấp Phú Xuân  
  3 LÝ THỊ NGỌC TRÂN  11/07/2004 x Cháu Kinh Ấp Phú Xuân  
  4 LÝ NGỌC TRĂM  26/8/2007 x Cháu Kinh Ấp Phú Xuân  

             
Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 6
Hôm nay: 7027
Đã truy cập: 3332561