Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn thị trấn Búng Tàu Huyện Phụng Hiệp

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 17
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I.  NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP  (N1)
1 1 TRƯƠNG VĂN GIẢNG 1961   Chủ hộ Kinh ấp Tân Phú  x
  2 NGUYỄN THỊ LỆ 1960 x Vợ Kinh ấp Tân Phú   
  3 TRƯƠNG NGỌC GIÀU 20/12/1994 x Con Kinh ấp Tân Phú   
  4 TRƯƠNG VĂN TUẤN 20/01/1991   Con Kinh ấp Tân Phú   
  5 TRƯƠNG THỊ HUỆ 1987 x Con Kinh ấp Tân Phú   
2 1 TRẦN THỊ NƯỚC 1950 x Chủ hộ Kinh ấp Tân Phú   
  2 LÊ THỊ CẨM 1979 x Con Kinh ấp Tân Phú   
  3 HÀ CHÍ CÔNG 17/05/1999   Cháu Kinh ấp Tân Phú   
  4 HÀ CHÍ PHƯƠNG 1975   Cháu Kinh ấp Tân Phú   
3 1 VÕ THỊ THINH 1948 x Chủ hộ Kinh ấp Tân Phú   
4 1 PHẠM THỊ ÚT 18/02/1949 x Chủ hộ Kinh ấp Tân Phú  x
5 1 NGUYỄN THỊ MINH 1940 x Chủ hộ Kinh ấp Tân Phú  x
  2 NGUYỄN THỊ ĐỜI 1954 x Em Kinh ấp Tân Phú   
  3 TĂNG VĂN TRÀ 1981 x Con Kinh ấp Tân Phú  x
  4 TĂNG VĂN THUẬN  18/09/2009   Con Kinh ấp Tân Phú   
6 1 ĐÀO VĂN TUẤN 1972   Chủ hộ Kinh ấp Tân Phú   
  2 TRẦN NGỌC NHỊNH 1977 x Vợ Kinh ấp Tân Phú   
  3 ĐÀO VĂM LỘC 02/05/1995   Con Kinh ấp Tân Phú   
  4 ĐÀO THỊ NHƯ Ý 16/11/2000 x Con Kinh ấp Tân Phú   
7 1 NGUYỄN VĂN NAM 1983   Chủ hộ Kinh ấp Tân Phú   
  2 NGUYỄN THỊ THÊM 1989 x Vợ Kinh ấp Tân Phú   
  3 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 25/06/2012 x Con Kinh ấp Tân Phú  x
  4 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 10/12/2013   Con Kinh ấp Tân Phú  x
  5 NGUYỄN VĂN MỸ DUY KHƯƠNG 20/09/2010   Con Kinh ấp Tân Phú   
  6 NGUYỄN QUỐC HUY 07/01/2019   Con Kinh ấp Tân Phú   
8 1 VÕ THANH TRẠNG 28/06/1980   Chủ hộ Kinh ấp Tân Phú   
  2 VÕ THỊ BẠCH TUYẾT 1979 x Vợ Kinh ấp Tân Phú   
  3 VÕ THANH TRỌNG 17/05/2016   Con Kinh ấp Tân Phú   
9 1 ĐÀO ANH KIỆT 1976   Chủ hộ Kinh ấp Tân Phú   
  2 LÊ THỊ KIM HUỆ 1991 x Vợ Kinh ấp Tân Phú   
  3 ĐÀO NGỌC HÂN 13/12/2016 x Con Kinh ấp Tân Phú   
10 1 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 1988   Chủ hộ Kinh ấp Tân Phú   
  2 HỒ THỊ GẤM 1/1/1992 x Vợ Kinh ấp Tân Phú   
  3 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG 30/12/2015 x Con Kinh ấp Tân Phú   
  4 NGUYỄN DUY KHÁNH  27/12/2016   Con Kinh ấp Tân Phú   
  5 NGUYỄN GIA HUY 30/10/2018   Con Kinh ấp Tân Phú   
11 1 LÊ HOÀNG ĐÔNG 1981   Chủ hộ Kinh ấp Tân Phú   
  2 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 1978 x Vợ Kinh ấp Tân Phú   
  3 LÊ HOÀNG SƠN 14/08/2005   Con Kinh ấp Tân Phú   
  4 LÊ THỊ THÚY NGÂN 08/03/2008 x Con Kinh ấp Tân Phú   

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 3
Hôm nay: 7702
Đã truy cập: 3333211