Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn phường Vĩnh Tường TX. Long Mỹ

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 24
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với Chủ hộ Dân tộc
( ghi tên cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN VĂN LÂM 1979   Chủ hộ Kinh KV.Bình Hiếu  
  2 TRẦN THỊ CHIẾN  1976 x Vợ/chồng Kinh KV.Bình Hiếu  
  3 TRẦN THANH HÀO 6/19/2003   Con Kinh KV.Bình Hiếu  
  4 TRẦN THANH QUANG 7/28/2011   Con Kinh KV.Bình Hiếu  
2 1 NGUYỄN THỊ XƯA 1928 x Chủ hộ Kinh KV.Bình Hiếu  
  2 HUỲNH VĂN TẶNG 1948   Con Kinh KV.Bình Hiếu  
3 1 TRỊNH VĂN BẰNG  1990   Chủ hộ Kinh KV.Bình Hiếu  
  2 NGUYỄN THỊ NHUNG 1988 x Vợ/chồng Kinh KV.Bình Hiếu  
  3 TRỊNH THANH BÌNH  6/22/2008   Con Kinh KV.Bình Hiếu  
  4 TRỊNH THANH THUẬN  2/25/2010   Con Kinh KV.Bình Hiếu  
  5 TRỊNH NGỌC LỤA  4/13/2012 x Con Kinh KV.Bình Hiếu  
4 1 TRẦN VĂN DỄ 1983   Chủ hộ Kinh KV.Bình Hiếu  
  2 PHẠM THỊ BÉ THU  1986 x Vợ/chồng Kinh KV.Bình Hiếu  
  3 TRẦN THỊ BÉ DIỄM  3/16/2006 x Con Kinh KV.Bình Hiếu  
  4 TRẦN VĂN THIỆN  5/17/2008   Con Kinh KV.Bình Hiếu  
5 1 PHAN VĂN HOA  1953   Chủ hộ Kinh KV.Bình Hiếu  
  2 NGUYỄN THỊ SẢNH 1954 x Vợ/chồng Kinh KV.Bình Hiếu  
  3 PHAN VĂN KIL  1985   Con Kinh KV.Bình Hiếu  
  4 TRƯƠNG THỊ NGUYỆT  1970 x Con Kinh KV.Bình Hiếu  
  5 PHAN ANH KIỆT  11/10/2008   Cháu Kinh KV.Bình Hiếu  
  6 PHAN VĂN DUYÊN 2014   Cháu Kinh KV.Bình Hiếu  
6 1 TRẦN VĂN HÙNG  1955   Chủ hộ Kinh KV.Bình Hiếu  
  2 PHAN THỊ TUYẾT  1956 x Vợ/chồng Kinh KV.Bình Hiếu  
  3 TRẦN VĂN PHƯỜNG  1989   Con Kinh KV.Bình Hiếu  
  4 MAI THỊ BÍCH THỦY  1982 x Con Kinh KV.Bình Hiếu  
  5 TRẦN THÙY LINH  9/6/2012 x Cháu Kinh KV.Bình Hiếu  
  6 TRẦN THỊ DIỄM SƯƠNG  7/22/2014 x Cháu Kinh KV.Bình Hiếu  
7 1 TRƯƠNG DANH HỒNG  1965   Chủ hộ Kinh KV.Bình Hiếu  
  2 MAI TUYẾT NGA  1972 x Vợ/chồng Kinh KV.Bình Hiếu  
  3 TRƯƠNG VĂN CHƯƠNG  3/7/2000   Con Kinh KV.Bình Hiếu  
  4 TRƯƠNG THỊ HUỲNH GIAO  8/7/2003 x Con Kinh KV.Bình Hiếu  
8 1 HUỲNH ÚT LỚN  1965   Chủ hộ Kinh KV.Bình Hiếu  
  2 NGUYỄN THỊ CÚC 1968 x Vợ/chồng Kinh KV.Bình Hiếu  
9 1 NGUYỄN VĂN TẺN 1944   Chủ hộ Kinh KV.Bình Hiếu  
  2 NGUYỄN VĂN MINH 1985   Con  Kinh KV.Bình Hiếu  
10 1 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG  1985   Chủ hộ Kinh KV.Bình Hiếu  
  2 HUỲNH THU ĐANG  1991 x Vợ/chồng Kinh KV.Bình Hiếu  
  3 NGUYỄN QUỐC KIỆT  10/18/2007   Con Kinh KV.Bình Hiếu  
11 1 MAI THỊ MỸ DUNG  1978 x Chủ hộ Kinh KV.Bình Hiếu  
  2 LƯU THỊ NHƯ Ý  12/27/2006 x Con Kinh KV.Bình Hiếu  
12 1 TRƯƠNG HOÀNG SO 1/1/1988   Chủ hộ Kinh KV.Bình Hiếu  
  2 HUỲNH HỒNG THỦY  1987 x Vợ/chồng Kinh KV.Bình Hiếu  
  3 TRƯƠNG HOÀNG KHANG 4/17/2011   Con Kinh KV.Bình Hiếu  
  4 TRƯƠNG THỊ CẨM TIÊN 6/13/2012 x Con Kinh KV.Bình Hiếu  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 10
Hôm nay: 7477
Đã truy cập: 3332988