Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn phường Trà Lồng TX. Long Mỹ

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 21
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với Chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 HỒ CÔNG TÂN 1991   Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 TRẦN THỊ ĐẬM 1990 x Vợ Kinh Khu vực 1  
  3 HỒ THỊ GIÁNG TIÊN 2014 x Con Kinh Khu vực 1 x
  4 HỒ GIA CẢNH 2015 x Con Kinh Khu vực 1 x
  5 HỒ KỲ QUANG 2017   Con Kinh Khu vực 1 x
2 1 NGUYỄN THỊ MINH 1955   Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
3 1 CHÂU VĂN LÂM 1978   Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 DƯƠNG THỊ NGỌC THẢO 1983 x Vợ Kinh Khu vực 1  
  3 CHÂU THỊ NGỌC DIỄM 27/10/2007 x Con Kinh Khu vực 1  
  4 CHÂU THỊ NGỌC TRÂN 10/9/2002 x Con Kinh Khu vực 1  
  5 CHÂU LÂM THẢO VY 25/10/2015 x Con Kinh Khu vực 1 x
4 1 NGUYỄN THỊ CAO 1946 x Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN THỊ MINH ANH 20/3/2004 x Cháu Kinh Khu vực 1 x
5 1 MAI THỊ LỆ QUÂN 1969 x Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 LÊ THỊ MAI NHƯ 7/5/2003 x Con Kinh Khu vực 1  
  3 LÊ THỊ MAI Ý 29/02/2013 x Con Kinh Khu vực 1  
6 1 LÊ THỊ DIỆU 1938 x Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN VĂN LÒNG 1965   Cháu Kinh Khu vực 1  
7 1 TRƯƠNG VĂN HIỆP 1950   Chủ hộ Kinh Khu vực 1 x
  2 TRƯƠNG QUANG TRẠNG 1961   Em Kinh Khu vực 1  
8 1 TRẦN THỊ KIỂM 1945 x Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 15/8/2012 x Cháu Kinh Khu vực 1  
  3 LÊ THANH TÀI 2004   Cháu Kinh Khu vực 1  
  4 LÊ THỊ KIM ANH 2002 x Cháu Kinh Khu vực 1  
  5 NGUYỄN PHÚC HỒNG ÂN 2008   Cháu Kinh Khu vực 1  
  6 NGUYỄN PHÚC THIÊN ÂN 2008   Cháu Kinh Khu vực 1  
  7 LÊ THANH ẨN 1975 x Con Kinh Khu vực 1  
9 1 TRẦN ĐẮC THẮNG 1950    Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 LÊ THỊ TIÊN 1951 x Vợ Kinh Khu vực 1  
  3 TRẦN ĐỨC LỢI 4/12/2009   Cháu Kinh Khu vực 1  
  4 TRẦN ĐỨC THÀNH 1977   Con Kinh Khu vực 1  
  5 TRẦN PHÁT TÀI 1988   Con Kinh Khu vực 1  
10 1 HỒ HỮU HẠNH 1943    Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN THỊ CHUYỆN 1954 x Vợ Kinh Khu vực 1  
  3 TÔ MINH NHỰT 11/5/2002   Cháu Kinh Khu vực 1  
11 1 LÊ VĂN DŨNG 1967    Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 LÊ THỊ PHÚC 1960 x Vợ Kinh Khu vực 1  
  3 LÊ QUỐC THÁI 1991   Con Kinh Khu vực 1  
  4 LÊ QUỐC KHÁNH 1993   Con Kinh Khu vực 1  
  5 LÊ QUỐC THỊNH 1994   Con Kinh Khu vực 1  
  6 LÊ QUỐC TRƯỜNG 11/7/2016 x Con Kinh Khu vực 1 x

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 6
Hôm nay: 7299
Đã truy cập: 3332825