Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn phường Thuận An TX. Long Mỹ

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 22
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 VÕ THỊ NGA 1970 x Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 LÊ DIỄM THÚY KIỀU 1/28/1993 x Con Kinh Khu vực 2  
  3 LÊ THỊ CẨM TÚ 8/10/2004 x Con Kinh Khu vực 2  
  4 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ 9/8/2006 x Con Kinh Khu vực 2  
  5 LÊ MINH ĐỨC 5/27/2014   Cháu Kinh Khu vực 2 x
2 1 NGUYỄN THỊ DUYÊN 1964   Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 PHẠM VĂN NHẬT ANH 9/29/2012   Cháu Kinh Khu vực 2  
  3 PHẠM ANH THƯ 6/17/2016   Cháu Kinh Khu vực 2 x
3 1 TRẦN VĂN ÚT 1949   Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 THẠCH KIM HẠNH 1957 x Vợ/chồng Khơme Khu vực 2  
4 1 TRẦN VŨ HIỆP 1965   Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 LÝ THỊ THÚY 1967 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 2  
  3 TRẦN HOÀNG ANH 1995   Con Kinh Khu vực 2  
5 1 HUỲNH NGỌC AN 1988   Chủ hộ Kinh Khu vực 3  
  2 BÙI THỊ HỒNG LẪM 1987 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 3  
  3 HUỲNH NGỌC LAN ANH 2014 x Con Kinh Khu vực 3  
6 1 NGUYỄN VĂN THUẬN 1957   Chủ hộ Kinh Khu vực 3  
7 1 LÊ VĂN BỬNG 1986   Chủ hộ Kinh Khu vực 3  
  2 ĐỖ THỊ ĐIỀU 1982 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 3  
  3 LÊ THỊ CẨM THÙY 2010 x Con Kinh Khu vực 3  
8 1 HUỲNH VĂN GIÁO 1974   Chủ hộ Kinh Khu vực 3  
  2 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 1950   Vợ/chồng Kinh Khu vực 3  
9 1 LÊ THỊ HÓA 1949 x Chủ hộ Kinh Khu vực 3 x
10 1 NGUYỄN VĂN ÚT 1970   Chủ hộ Kinh Khu vực 3  
  2 LÊ THỊ ÚT HẾT 1970 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 3  
  3 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 1998 x Con Kinh Khu vực 3  
  4 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 2007 x Con Kinh Khu vực 3  
11 1 LÊ THỊ THU HỒNG 1960 x Chủ hộ Kinh Khu vực 3  
12 1 PHẠM THỊ THẢO 1947 x Chủ hộ Kinh Khu vực 3 x
13 1 TRẦN THỊ HOA 1940 x Chủ hộ Kinh Khu vực 3  
  2 VÕ MINH LUÂN 1980   Con Kinh Khu vực 3  
  3 VÕ THỊ ÁI NHÂN 2006 x Cháu Kinh Khu vực 3  
14 1 PHẠM THỊ MUÔN 1951 x Chủ hộ Kinh Khu vực 3  
15 1 DƯƠNG HOÀNG VŨ 1967   Chủ hộ Kinh Khu Vực 4  
  2 DANH THỊ QUẬNH 1968 x Vợ/chồng Khơme Khu Vực 4  
  3 DƯƠNG TRÙNG VƯƠNG ########   Con Kinh Khu Vực 4  
16 1 HUỲNH THỊ ÁNH 1947 x Chủ hộ Kinh Khu Vực 4  
  2 NGUYỄN VĂN BÉ CHÍN 1985   Con Kinh Khu Vực 4  
  3 NGUYỄN THỊ SÁNG 1967 x Con Kinh Khu Vực 4  
  4 HUỲNH CÔNG DANH 1/22/1965   Khác Kinh Khu Vực 4  
17 1 LÊ THỊ TRÚC 1955 x Chủ hộ Kinh Khu Vực 4  
    TRƯƠNG THỊ BÉ NĂM 1979 x Con Kinh Khu Vực 4  
18 1 LÂM VĂN HẢI 1978   Chủ hộ Kinh Khu Vực 4  
  3 LÂM TRƯỜNG AN 1992   Con Kinh Khu Vực 4  
  4 LÂM KIM NGÂN 4/16/2011 x Con Kinh Khu Vực 4  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 1
Hôm nay: 1486
Đã truy cập: 3367580