Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn phường Ngã Bảy Thành phố Ngã Bảy

Ngày 28-02-2020 - Lượt xem: 11
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan
hệ
chủ hộ
Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
    I.NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)            
1 1 LƯ THỊ PHÀI 1947 x Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
2 1 LƯƠNG THỊ HOA 1948 x Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 VÕ THỊ MAI 1980 x Con Kinh Khu vực 2  
  3 VÕ THỊ SINH 1985 x Con Kinh Khu vực 2  
  4 VÕ CHÍ THIỆN 07/10/1999   Con Kinh Khu vực 2  
  5 VÕ CHÍ BÌNH 26/06/2007   Con Kinh Khu vực 2  
  6 VÕ THỊ DUNG 1971 x Con Kinh Khu vực 2  
  7 VÕ VĂN CƯỜNG 1977     Kinh Khu vực 2  
3 1 LÊ VĂN MINH 1957   Chủ hộ Kinh Khu vực 6  
  2 NGÔ THỊ HỒNG HOA 1958 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 6  
  3 LÊ VĂN ĐỠ 1981   Con Kinh Khu vực 6  
  4 NGUYỄN THỊ TRINH 1985 x Con Kinh Khu vực 6  
  5 LÊ THỊ TRÚC ANH 08/03/2010 x Cháu Kinh Khu vực 6  
4 1 NGUYỄN THỊ ĐIỀN 1937 x Chủ hộ Kinh Khu vực 7 x
  2 BÙI THỊ NGỌC THỦY 1968 x Con Kinh Khu vực 7  
  3 CAO DÂN LONG 20/10/1997   Cháu Kinh Khu vực 7  
  4 BÙI THỊ MỸ TIÊN 31/07/2004 x Cháu Kinh Khu vực 7  
5 1 LÊ THỊ TÁM 1943 x Chủ hộ Kinh Khu vực 7  
  2 ĐẶNG THỊ MỸ THUẬN 1980 x Con Kinh Khu vực 7  
  3 TRẦN KIM NGÂN 04/11/2003   Cháu Kinh Khu vực 7  
  4 TRẦN THỊ KIM ANH 14/02/2006 x Cháu Kinh Khu vực 7  
  5 TRẦN KIM QUYÊN 02/04/2014   Cháu Kinh Khu vực 7  
  6 LÊ THỊ MỸ HOÀNG 1984   Con Kinh Khu vực 7  
6 1 NGUYỄN TẤN TÀI 1976   Chủ hộ Kinh Khu vực 7  
  2 SƠN THỊ PHỤNG 1976 x Vợ/chồng Khơ-me Khu vực 7  
  3 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHI 27/01/1999 x Con Kinh Khu vực 7 x
  4 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 28/10/2003 x Con Kinh Khu vực 7  
  5 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 10/05/2005 x Con Kinh Khu vực 7  
7 1 LÂM THỊ NÓI 1949 x Chủ hộ Kinh Khu vực 7  
8 1 DANH THỊ TIÊN 1959 x Chủ hộ Kinh Khu vực 7  
  2 LƯU THANH MAI 1957   Vợ/chồng Kinh Khu vực 7  
  3 LƯU THANH PHI 1979   Con Kinh Khu vực 7  
  4 LƯU THỊ KIM LIÊN 1985 x Con Kinh Khu vực 7  
9 1 NGUYỄN VĂN MINH 1955   Chủ hộ Kinh Khu vực 7  
  2 LÝ THỊ KIM 1957 x Vợ/chồng Khơ-me Khu vực 7  
  3 NGUYỄN THANH THẾ 20/06/1988   Con Kinh Khu vực 7  
  4 NGUYỄN THANH THÁI 1992   Con Kinh Khu vực 7 x
  5 NGUYỄN THANH THẢO 1994 x Con Kinh Khu vực 7  
10 1 NGUYỄN PHƯỚC HƯNG 04/07/1947   Chủ hộ Kinh Khu vực 7  
  2 ĐẶNG THỊ THƯƠNG 1948 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 7 x

Tải danh sách đầy đủ Tại đây


Đang online: 3
Hôm nay: 1452
Đã truy cập: 3367546