Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn phường Lái Hiếu Thành phố Ngã Bảy

Ngày 28-02-2020 - Lượt xem: 21
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN THỊ HƠN 1954 x Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
2 1 PHẠM THỊ BÉ 1944 x Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
3 1 BÙI THỊ THANH THỦY 1964 x Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 PHẠM VĂN VẠN 1953   Vợ/chồng Kinh Khu vực 1  
  3 BÙI THỊ ANH THƯ 1999 x Con Kinh Khu vực 1  
4 1 TRƯƠNG VĂN BÊ 12/9/1952   Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN THỊ KIM CHƯỞNG 27/7/1955 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 1  
5 1 NGUYỄN VĂN HƠN 1955   Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 TRƯƠNG THỊ HOA 1954 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 2  
  3 NGUYỄN VĂN ÚT NHANH 1990   Con Kinh Khu vực 2  
  4 NGUYỄN VĂN LẸ 15/9/1998   Con Kinh Khu vực 2  
6 1 LÊ VĂN BÉ 1969   Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 ÂU THỊ BÊ 1952 x Vợ/chồng Hoa Khu vực 2  
7 1 PHAN THỊ HAI 1946 x Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 LÊ MINH TIẾN 22/8/2011   Cháu Kinh Khu vực 2  
  3 LÊ THỊ TƯƠI 1981 x Con Kinh Khu vực 2 x
  4 LÊ MINH TÚ 12/12/2005   Cháu Kinh Khu vực 2  
8 1 THẠCH THỊ ĐÔ 1946 x Chủ hộ Khơ-me Khu vực 2 x
9 1 HUỲNH VĂN HẢI 1968   Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
10 1 ĐÀO VĂN HÓA 1983   Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 TRẦN THỊ NỠ 1988 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 2  
  3 ĐÀO MINH LỰC 31/7/2004   Con Kinh Khu vực 2  
  4 ĐÀO THỊ MỘNG NGÂN 30/10/2007 x Con Kinh Khu vực 2  
11 1 NGUYỄN THỊ THỦY 1958 x Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 NGUYỄN VĂN TÍNH 1991   Con Kinh Khu vực 2  
12 1 NGUYỄN THỊ THIỆU 1946 x Chủ hộ Kinh Khu vực 3  
13 1 PHẠM VĂN TIẾN 1950   Chủ hộ Kinh Khu vực 3 x
14 1 TRẦN THỊ KIM TƯƠI 1980 x Chủ hộ Kinh Khu vực 3 x
  2 TRẦN ANH THƯ 2/2/2003 x Con Kinh Khu vực 3  
  3 TRẦN CẨM QUYÊN 22/10/2004 x Con Kinh Khu vực 3  
15 1 HUỲNH THỊ MẾN 1943 x Chủ hộ Kinh Khu vực 3 x
16 1 THẠCH THỊ NGỌC ĐỂ 1957 x Chủ hộ Khơ-me Khu vực 3  
  2 NGUYỄN HOÀNG HUYNH 1981   Con Kinh Khu vực 3  
  3 NGUYỄN THỊ MAI 1985 x Con Kinh Khu vực 3  
  4 TRẦN VĂN TRÍ 3/29/2012   Cháu Kinh Khu vực 3  
  5 TRẦN NHƯ Ý 21/3/2014 x Cháu Kinh Khu vực 3  
17 1 NGUYỄN THỊ ĐÔNG 1941 x Chủ hộ Kinh Khu vực 3  
  2 HUỲNH VĂN SƠN 1980   Con Kinh Khu vực 3  
  3 ĐẶNG THỊ HOA 1977 x Con Kinh Khu vực 3  
  4 HUỲNH THỊ MỘNG TRINH 4/2/2004 x Cháu Kinh Khu vực 3  
  5 HUỲNH VĂN NHỰT 3/2/2008   Cháu Kinh Khu vực 3  
  6 HUỲNH BÍCH PHƯỢNG 22/3/2011 x Cháu Kinh Khu vực 3  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây


Đang online: 5
Hôm nay: 7582
Đã truy cập: 3333093