Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn phường Hiệp Thành Thành phố Ngã Bảy

Ngày 28-02-2020 - Lượt xem: 24
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 LÂM THÀNH HẢI 14/08/1951   Chủ hộ Kinh Khu vực 1 x
  2 NGUYỄN THỊ PHƯỚC 1949 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 1  
2 1 DƯƠNG VĂN NAM 1957   Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 THÁI THỊ VIỄN 1954 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 1  
  3 HOÀNG MINH HIẾU 1978   Con Kinh Khu vực 1  
  4 DƯƠNG THỊ CẨM TÚ 27/06/1998 x Cháu Kinh Khu vực 1  
3 1 BÙI THỊ THẢO 1941 x Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 CAO PHƯỚC TẠO 1960   Con Kinh Khu vực 1  
  3 CAO TOÀN TRUNG 1987   Cháu Kinh Khu vực 1  
  4 CAO THANH TOÀN 1983   Cháu Kinh Khu vực 1  
4 1 NGUYỄN THỊ TƯ 1940 x Chủ hộ Kinh Khu vực 1 x
5 1 TRẦN THỊ HAI 1952 x Chủ hộ Kinh Khu vực 1 x
6 1 NGUYỄN VĂN LÊN 1978   Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 LÊ KIM THỦY 1978 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 2  
  3 NGUYỄN VĂN MAU 30/06/2006   Con Kinh Khu vực 2  
  4 NGUYỄN VĂN ĐẦY 26/10/2012   Con Kinh Khu vực 2  
  5 LÊ VĂN HẾT 1990   Anh/chị/em Kinh Khu vực 3  
7 1 LÂM VĂN SỂN 1943   Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 LÂM THANH NGÂN 27/05/2014   Cháu Kinh Khu vực 2  
8 1 PHẠM THỊ MẠNH 1940 x Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 LÊ VĂN TÀI 1960   Con Kinh Khu vực 2  
9 1 PHẠM THỊ DIÊM 1948 x Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 NGUYỄN HỮU THIỆN 1986   Con Kinh Khu vực 2  
  3 NGUYỄN THỊ MAI 1988 x Con Kinh Khu vực 2  
  4 NGUYỄN HỮU TÀI 1990   Con Kinh Khu vực 2  
10 1 BÙI THỊ THANH TUYỀN 1974 x Chủ hộ Kinh Khu vực 2 x
  2 NGUYỄN HỮU THÀNH 07/06/2007   Con Kinh Khu vực 2  
  3 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN 18/02/2009 x Con Kinh Khu vực 2  
11 1 TRẦN THỊ BÉ BA 1949 x Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 KIỀU VĂN HÙNG 1971   Con Kinh Khu vực 2 x
12 1 PHẠM THỊ TÁM 1942 x Chủ hộ Kinh Khu vực 3  
  2 LÊ VĂN THẮNG 20/10/1946   Vợ/chồng Kinh Khu vực 3  
13 1 TRẦN VĂN QUẬN 1981   Chủ hộ Kinh Khu vực 5  
  2 LÊ XUÂN HIỀN 1978 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 5  
  3 LÊ VĂN QUÂN 06/10/2015   Con Kinh Khu vực 5  
14 1 TRẦN THỊ OANH 1960 x Chủ hộ Kinh Khu vực 5  
  2 NGUỄN THỊ LÝ EM 1988 x Con Kinh Khu vực 5  
  3 NGUỄN VĂN HOANG 1992   Con Kinh Khu vực 5  
  4 NGUYỄN TẤN QUỐC 04/02/2013   Cháu Kinh Khu vực 5  
15 1 NGÔ THỊ HỒNG VÂN 1985 x Chủ hộ Kinh Khu vực 5  
  2 NGUYỄN VĂN ĐÂY 1988   Vợ/chồng Kinh Khu vực 5  
  3 NGÔ TẤN ĐẠT 11/07/2006   Con Kinh Khu vực 5  
  4 NGÔ GIA HÂN 22/08/2013 x Con Kinh Khu vực 5  
16 1 HUỲNH VĂN QUANG 1948   Chủ hộ Kinh Khu vực 5  
  2 HUỲNH VĂN THANH 1982   Cháu Kinh Khu vực 5  
  3 HUỲNH VĂN GIANG 1988   Cháu Kinh Khu vực 5  
17 1 HỒ MINH ĐIỀN 1993   Chủ hộ Kinh Khu vực 5  
  2 HUỲNH THỊ LÀI 1985 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 5  
  3 HUỲNH THỊ ANH THƯ 15/05/2006 x Con Kinh Khu vực 5  
  4 HỒ THỊ TÂM ĐOAN 12/03/2013 x Con Kinh Khu vực 5  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây


Đang online: 3
Hôm nay: 7340
Đã truy cập: 3332866