Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn phường Bình Thạnh TX. Long Mỹ

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 23
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ  Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu X)
Quan hệ với chủ hộ  Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú (đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 ĐẶNG THỊ MỸ LỆ  1971 X Chủ hộ  Kinh KV An Hòa   
  2 ĐẶNG NGỌC HÂN 26/09/2013 X Con Kinh KV An Hòa   
  3 NGUYỄN VĂN HOÀNG 1971   Chồng Kinh KV An Hòa   
2 1 LÂM THỊ THIỆT 1957 X Chủ hộ  Kinh KV An Hòa  
  2 NGUYỄN MINH BẠCH 6/9/1985   Con Kinh KV An Hòa  
3 1 PHAN THANH TÚ 10/12/1976   Chủ hộ  Kinh KV An Hòa  
  2 NGUYỄN THỊ DUNG 1977 X Vợ  Kinh KV An Hòa  
  3 PHAN VĂN TRƯỜNG THỊNH 15/9/2009   Con Kinh KV An Hòa  
  4 PHAN VĂN GIA BẢO 6/12/2013   Con Kinh KV An Hòa  
  5 PHAN VĂN GIỚI  1950   Cha Kinh KV An Hòa  
4 1 TRẦN THỊ CƯƠNG 1976 X Chủ hộ  Kinh KV An Hòa  
  2 TRẦN THỊ KIM DUNG 16/4/1999 X Con Kinh KV An Hòa  
  3 TRẦN NGỌC NHƯ 20/7/2011 X Con Kinh KV An Hòa  
5 1 VÕ VĂN LƯU 1934   Chủ hộ  Kinh KV An Hòa  
  2 NGUYỄN THỊ ÚT 1945 X Vợ Kinh KV An Hòa  
  3 VÕ MINH VƯƠNG 1995   Con Kinh KV An Hòa  
6 1 NGUYỄN VĂN LẮM ANH 1980   Chủ hộ  Kinh KV An Hòa x
  2 TRẦN THỊ KIỀU LINH 1981 X Vợ  Kinh KV An Hòa  
  3 NGUYỄN THỊ THẢO DUY 21/6/2002 X Con Kinh KV An Hòa  
  4 NGUYỄN THỊ LAN ANH 4/1/2017 X Con  Kinh KV An Hòa  
7 1 NGUYỄN VĂN HƠN 1977   Chủ hộ  Kinh KV An Hòa  
  2 PHAN THỊ ĐẸP 1976 X Vợ  Kinh KV An Hòa  
  3 NGUYỄN THỊ TRANG 10/5/2001 X Con  Kinh KV An Hòa  
  4 PHAN VĂN CHƯƠNG 8/1/2004   Con Kinh KV An Hòa  
  5 NGUYỄN THỊ THU LAM 21/10/2009 X Con Kinh KV An Hòa  
8 1 LÊ THỊ BIẾU 1938   Chủ hộ  Kinh KV An Hòa x
  2 ĐẶNG VĂN ĐỰC LỚN 1958   Con  Kinh KV An Hòa x
  3 ĐẶNG VĂN ĐỰC NHỎ 1959   Con Kinh KV An Hòa  
  4 ĐẶNG VĂN CƯỜNG 1974   Cháu  Kinh KV An Hòa  
9 1 HUỲNH THỊ DANH 1947 X Chủ hộ  Kinh KV An Hòa  
10 1 ĐẶNG XINH BEL 1987   Chủ hộ  Kinh KV An Hòa  
  2 ĐẶNG CHÚC LY  31/12/1987 X Vợ  Kinh KV An Hòa  
  3 ĐẶNG HIẾU NGHĨA  27/06/2012   Con Kinh KV An Hòa  
  4 ĐẶNG BẢO NGÂN 28/8/2018 X Con Kinh KV An Hòa  
11 1 HỒ VĂN CHIẾN 1981   Chủ hộ  Kinh KV An Hòa  
  2 NGUYỄN KIM KHA 1984 X Vợ  Kinh KV An Hòa  
  3 HỒ CẨM TÚ 15/7/2002 X Con Kinh KV An Hòa  
12 1 LÊ VĂN LÂM  1979   Chủ hộ  Kinh KV An Hòa  
  2 TRƯƠNG THỊ XUYẾN 1987 X Vợ  Kinh KV An Hòa  
  3 LÊ CHÍ THÔN 7/5/2006   Con Kinh KV An Hòa  
  4 LÊ THỊ HỒNG NHƯ 29/10/2014 X Con Kinh KV An Hòa  
13 1 NGUYỄN VĂN TÙNG 1980   Chủ hộ  Kinh KV Bình An  
  2 TRẦN THỊ ĐÀO 1982 X Vợ  Kinh KV Bình An  
  3 NGUYỄN TRẦN THU NGÂN 2/7/2006 X Con Kinh KV Bình An  
  4 NGUYỄN TRẦN NHƯ LƯỢNG 18/4/2012 X Con Kinh KV Bình An  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 4
Hôm nay: 1588
Đã truy cập: 3367682