Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn Xã Vị Tân Thành phố Vị Thanh

Ngày 28-02-2020 - Lượt xem: 38
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ ấp Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 MÃ XIN TON 1931   Chủ hộ Kinh Ấp 1 x
2 1 NGUYỄN VĂN HỘ 1937   Chủ hộ Kinh Ấp 1 x
  2 NGUYỄN THỊ NĂM 1940 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1  
3 1 NGUYỄN VĂN TÂM 1929   Chủ hộ Kinh Ấp 1 x
  2 MÃ THỊ XUA 1930 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1 x
  3 NGUYỄN VĂN LƯỢM 1978   Con Kinh Ấp 1  
  4 NGUYỄN QUỐC DUY 18/05/1999   Cháu Kinh Ấp 1  
4 1 NGUYỄN VĂN TÍN 1982   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 BÙI THỊ NƯƠNG 1980 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1  
  3 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 9/1/2002 x Con Kinh Ấp 1  
  4 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 27/12/2008 x Con Kinh Ấp 1  
5 1 TRẦN VĂN HOÀNG 1963   Chủ hộ Kinh Ấp 1  
  2 LÊ THỊ HUỆ THANH 1963 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1  
  3 TRẦN HOÀNG DUY 1984   Con Kinh Ấp 1  
  4 TRẦN HOÀNG KHÁNH 1993   Con Kinh Ấp 1  
6 1 TRẦN THỊ PHỤNG 1951 x Chủ hộ Kinh Ấp 2 x
7 1 NGUYỄN THỊ SƯƠNG 1954 x Chủ hộ Kinh Ấp 2  
  2 NGUYỄN THỊ TRANG 1986 x Con Kinh Ấp 2  
  3 NGUYỄN THỊ NGÂN 2004 x Con Kinh Ấp 2  
  4 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU 2012   Cháu Kinh Ấp 2  
  5 ĐÀO THỊ NGỌC DUYÊN 2014 x Cháu Kinh Ấp 2  
8 1 HUỲNH THỊ LỘC 1970 x Chủ hộ Kinh Ấp 2  
  2 HUỲNH HỒ CHONG 9/4/2011   Con Kinh Ấp 2  
9 1 DƯƠNG CHEO MẾN 1980   Chủ hộ Hoa Ấp 2  
  2 LÊ THỊ KIM HIỂU 1988 x Vợ/chồng Kinh Ấp 2  
  3 DƯƠNG CHÊN HI 25/9/2013 x Con Kinh Ấp 2  
10 1 HUỲNH HÊN 1936   Chủ hộ Hoa Ấp 2 x
11 1 LÊ VĂN CHƯƠNG 1938   Chủ hộ Kinh Ấp 2a  x
12 1 NGUYỄN THỊ NGỌC XUYẾN 1978 x Chủ hộ Kinh Ấp 2a  x
  2 NGUYỄN HIẾU NGHĨA 4/28/1962   Vợ/chồng Kinh Ấp 2a   
  3 NGUYỄN VĂN PHÚC 5/19/2000   Con Kinh Ấp 2a   
  4 NGUYỄN PHÚC HẬU 11/8/2009   Con Kinh Ấp 2a   
  5 NGUYỄN PHÚC GIANG 7/16/2011   Con Kinh Ấp 2a   
  6 NGUYỄN THỊ NGỌC NHI 2016 x Con Kinh Ấp 2a   
13 1 TRẦN THỊ ẤT 1945 x Chủ hộ Kinh Ấp 2a   
14 1 NGUYỄN THỊ SÁU 1942 x Chủ hộ Kinh Ấp 2a   
15 1 LÊ THANH TUÂN 1981   Chủ hộ Kinh Ấp 2a   
  2 NGUYỄN THỊ BÉ BA 15/08/1976 x Vợ/chồng Kinh Ấp 2a   
  3 LÊ VĂN VỸ 11/4/2012   Con Kinh Ấp 2a   

 

Tải danh sách đầy đủ Tại đây


Đang online: 7
Hôm nay: 7232
Đã truy cập: 3332759