Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn Thị trấn Rạch Gòi Huyện Châu Thành A

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 40
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
ấp
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM 1971 x Chủ hộ Kinh Ấp Thị Tứ  
  2  NGUYỄN HOÀNG NHÂN 29/04/2007   Con Kinh Ấp Thị Tứ x
2 1 NGUYỄN THỊ MẠNH 1947 x Chủ hộ Kinh Ấp Thị Tứ x
3 1 TRẦN VĂN SƠN  1932   Chủ hộ Kinh Ấp Thị Tứ x
4 1 VÕ THỊ MY 1947 x Chủ hộ Kinh Ấp Thị Tứ  
  2 ĐẶNG QUỐC TRIỆU 09/02/2000   Con Kinh Ấp Thị Tứ  
  3 ĐẶNG NGUYỄN HÀ LÂM 10/04/2006   Cháu Kinh Ấp Thị Tứ x
  4 ĐẶNG THỊ HỒNG LAM 07/04/2012 x Cháu Kinh Ấp Thị Tứ x
5 1 LÊ THỊ RỒI 1964 x Chủ hộ Kinh Ấp Thị Tứ  
  2 CHÂU KIM LOAN 2009 x Con Khơmer Ấp Thị Tứ x
6 1 TRẦN THỊ TỐ LAN 1971 x Chủ hộ Kinh Ấp Thị Tứ x
  2 NGUYỄN THANH TÙNG 1971   Vợ/chồng Kinh Ấp Thị Tứ  
  3 NGUYỄN MINH SANG 24/10/2004   Con Kinh Ấp Thị Tứ  
  4 NGUYỄN MINH TRỌNG 12/08/2005   Con Kinh Ấp Thị Tứ  
  5 TRẦN THỊ HỒNG THẮM 18/08/2007 x Cháu Kinh Ấp Thị Tứ  
7 1 NGUYỄN THỊ A 1933 x Chủ hộ Kinh Ấp Thị Tứ x
  2 NGUYỄN VĂN KHẢI 1976   Con Kinh Ấp Thị Tứ  
  3 NGUYỄN THỊ Ý NHI 2005 x Cháu Kinh Ấp Thị Tứ  
8 1 NGUYỄN KIM CHI 1971 x Chủ hộ Kinh Ấp Thị Tứ  
  2 NGUYỄN KIM VY 2005 x Con Kinh Ấp Thị Tứ  
  3 NGUYỄN QUỐC LINH 2007   Con Kinh Ấp Thị Tứ  
9 1 LÊ  THANH RỞ 1980   Chủ hộ Kinh Ấp Xáng Mới A  
  2 NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO 1982 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xáng Mới A  
  3 LÊ THANH NHANH 13/11/2007   Con Kinh Ấp Xáng Mới A  
  4 LÊ THANH TƯỜNG 31/08/2011   Con Kinh Ấp Xáng Mới A  
10 1 NGUYỄN HỒNG HẢI 1960   Chủ hộ Kinh Ấp Xáng Mới A  
  2 NGUYỄN THỊ ÚT HẾT 1957 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xáng Mới A  
  3 NGUYỄN HỒNG VÕ 08/03/1991   Con Kinh Ấp Xáng Mới A  
11 1 PHẠM THỊ HỒNG 1953 x Chủ hộ Kinh Ấp Xáng Mới A  
  2 PHẠM MINH PHƯỚC 1983   Con Kinh Ấp Xáng Mới A  
  3 PHẠM XUÂN QUANG 13/09/1995   Con Kinh Ấp Xáng Mới A  
12 1 TRƯƠNG THỊ  ÚT BÉ 1973 x Chủ hộ Kinh Ấp Xáng Mới A  
  2 BÙI THỊ DIỄM CHÂU 21/07/1997 x Con Kinh Ấp Xáng Mới A  
13 1 VÕ THỊ ÚT 1949 x Chủ hộ Kinh Ấp Xáng Mới A  
  2 NGUYỄN PHÚ LỢI 1984   Con Kinh Ấp Xáng Mới A  
  3 NGUYỄN PHÚ THUẬN 1986   Con Kinh Ấp Xáng Mới A  
  4 NGUYỄN NHẬT DUY 15/04/2012   Cháu Kinh Ấp Xáng Mới A  
  5 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 28/09/2013   Cháu Kinh Ấp Xáng Mới A  
14 1 LÊ THANH TRẠNG  1982   Chủ hộ Kinh Ấp Xáng Mới A x
  2 PHAN THỊ TRÚC LY 1987 x Vợ/chồng Kinh Ấp Xáng Mới A x
  3 LÊ THANH LUÂN 20/05/2009   Con Kinh Ấp Xáng Mới A  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 4
Hôm nay: 1328
Đã truy cập: 3367427