Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn Thị trấn Một Ngàn Huyện Châu Thành A

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 27
Số
 TT
hộ
Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ ấp Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 DƯƠNG THỊ NHỊ 1933 x Chủ hộ Kinh Ấp 1A x
  2 LÊ THỊ MỸ HỒNG 15/02/2004 x Cháu Kinh Ấp 1A  
2 1 TRẦN VĂN TRIỀU 1983   Chủ hộ Kinh Ấp 1A  
  2 PHẠM KIM NGOAN 03/02/1992 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1A  
  3 TRẦN THỊ TƯỜNG LAM 30/01/2013 x Con Kinh Ấp 1A  
  4 TRẦN VĂN VĨNH 07/07/2015   Con Kinh Ấp 1A x
3 1 NGUYỄN VĂN MÓT 1954   Chủ hộ Kinh Ấp 1A  
  2 LÝ THỊ EM 24/08/1958 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1A  
  3 NGUYỄN THÀNH NGHI 2001   Cháu Kinh Ấp 1A  
4 1 PHẠM THỊ KIM KHOA 19/12/1945 x Chủ hộ Kinh Ấp 1A  
5 2 LÊ VĂN TÂM 1971   Chủ hộ Kinh Ấp 1A  
  3 ĐẶNG THỊ BA 1972 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1A  
  4 LÊ MINH TUẤN 1992   Con Kinh Ấp 1A  
  5 LÊ THỊ KIM KHOA 07/09/1995   Con Kinh Ấp 1A  
6 1 PHẠM VĂN TỰ 1964   Chủ hộ Kinh Ấp 1A x
  2 NGUYỄN KIM HƯƠNG  1967 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1A  
  3 PHẠM THI HỒNG GẤM 2009 x Con Kinh Ấp 1A  
7 1 THỊ PHÚ 1933 x Chủ hộ Khơmer Ấp 1A x
  2 HUỲNH CÔNG DỮNG  1954   Con Kinh Ấp 1A  
  3 HUỲNH THỊ THU 1986 x Con Kinh Ấp 1A  
  4 HUỲNH THỊ MAI 1959 x Con Kinh Ấp 1A  
  5 HUỲNH THỊ BÉ THƠM 1992 x Cháu Kinh Ấp 1A  
  6 HUỲNH THỊ BÍCH LIÊN 1981 x Cháu Kinh Ấp 1A  
  7 HUỲNH THỊ BÍCH THỦY EM 1985 x Cháu Kinh Ấp 1A  
8 1 NGUYỄN THỊ ĐẸP 1963 x Chủ hộ Kinh Ấp 1A  
  2 NGUYỄN THỊ ÚT 1965 x Anh/chị/em Kinh Ấp 1A  
9 1 HUỲNH THỊ QUẬN 1945 x Chủ hộ Kinh Ấp 1A  
  2 NGUYỄN VĂN ÚT 1978   Con Kinh Ấp 1A  
10 1 NGUYỄN VĂN UÔL 1985   Chủ hộ Kinh Ấp 1A  
  2 NGUYỄN THỊ GẤM 19/05/1985 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1A  
  3 NGUYỄN VĂN LỰC 24/07/2004   Con Kinh Ấp 1A  
  4 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 05/12/2006 x Con Kinh Ấp 1A  
  5 NGUYỄN THỊ TRÚC XUÂN 04/04/2009 x Con Kinh Ấp 1A  
  6 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 14/11/2011   Con Kinh Ấp 1A  
  7 NGUYỄN VĂN MAU 31/01/2013   Con Kinh Ấp 1A  
11 1 NGUYỄN VĂN HỮU 1984   Chủ hộ Kinh Ấp 1A  
  2 DANH THỊ KIM LINH 1991 x Vợ/chồng Kinh Ấp 1A  
  3 NGUYỄN VĂN HẬU 09/06/2009   Con Kinh Ấp 1A  
  4 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 06/04/2011 x Con Kinh Ấp 1A  
  5 NGUYỄN VĂN NAM 17/07/2013   Con Kinh Ấp 1A  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây


Đang online: 3
Hôm nay: 7693
Đã truy cập: 3333203