Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn Thị trấn Cái Tắc Huyện Châu Thành A

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 38
Số TT hộ Số
TT khẩu 
Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ ấp Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 LÂM THỊ ĐỜI 1932 x Chủ hộ Kinh Ấp Tân Phú x
  2 NGUYỄN PHÚ HÀO 1963   Con Kinh Ấp Tân Phú  
  3 BÙI THỊ BÉ SÁU 1967 x Con Kinh Ấp Tân Phú  
  4 BÙI VĂN CƯỜNG 1992   Cháu Kinh Ấp Tân Phú  
  5 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU 1991 x Cháu Kinh Ấp Tân Phú  
  6 NGUYỄN THANH NHÍ 1995   Cháu Kinh Ấp Tân Phú  
  7 BÙI THỊ KIM LOAN 1994 x Cháu Kinh Ấp Tân Phú  
  8 NGUYỄN GIA KHANG 2017   Cháu Kinh Ấp Tân Phú  
  9 NGUYỄN MẠNH 2012   Cháu Kinh Ấp Tân Phú  
  10 NGUYỄN KHANG 2013   Cháu Kinh Ấp Tân Phú  
  11 NGUYỄN THỊ PHỤNG 2000 x Cháu Kinh Ấp Tân Phú  
  12 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 2014 x Cháu Kinh Ấp Tân Phú x
  13 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 2015 x Cháu Kinh Ấp Tân Phú x
2 1 LÝ THỊ NGỌC ĐÀO 1970 x Chủ hộ Khơ-me Ấp Tân Phú  
  2 LÝ VŨ 1997   Con Khơ-me Ấp Tân Phú  
  3 LÝ TRƯỜNG 2006   Con Khơ-me Ấp Tân Phú  
3 1 LÝ KHẸM 1942   Chủ hộ Khơ-me Ấp Tân Phú  
  2 THỊ MIỀU 1942 x Vợ/chồng Khơ-me Ấp Tân Phú  
  3 LÝ THÙY LAN 1963 x Con Khơ-me Ấp Tân Phú  
  4 LÝ THỊ ÚT 1975 x Con Khơ-me Ấp Tân Phú x
  5 LÝ QUỐC ĐẠI 2007   Cháu Khơ-me Ấp Tân Phú  
4 1 LÝ THỊ CHỢ 1942 x Chủ hộ Khơ-me Ấp Tân Phú  
  2 THẠCH HOÀNG 1969   Con Khơ-me Ấp Tân Phú  
  3 THẠCH THỊ DUNG 1975 x Con Khơ-me Ấp Tân Phú  
  4 THẠCH THỊ NHAN 1979 x Con Khơ-me Ấp Tân Phú  
  5 PHẠM THẠCH ANH KIỆT 2013   Cháu Khơ-me Ấp Tân Phú  
5 1 NGUYỄN THỊ HẾT 1952 x Chủ hộ Khơ-me Ấp Tân Phú  
  2 MAI QUANG 1982   Con Khơ-me Ấp Tân Phú  
  3 MAI THỊ MỘNG TUYỀN 1984 x Con Khơ-me Ấp Tân Phú  
  4 MAI PHÁT 1989   Con Khơ-me Ấp Tân Phú  
  5 LÝ AN 1976   Con Khơ-me Ấp Tân Phú  
  6 MAI THỊ MỘNG VUI 1986 x Con Khơ-me Ấp Tân Phú  
  7 NGUYỄN ĐỨC TÀI 1986   Con Kinh Ấp Tân Phú  
  8 MAI ĐẠT 2011   Cháu Khơ-me Ấp Tân Phú  
  9 LÝ THỊ HUYỀN 2003 x Cháu Khơ-me Ấp Tân Phú  
  10 MAI HOÀI HẬN 2004   Cháu Khơ-me Ấp Tân Phú  
  11 LÝ THOẠI 2005   Cháu Khơ-me Ấp Tân Phú  
  12 LÝ CHÂU 2009   Cháu Khơ-me Ấp Tân Phú  
6 1 LÝ THỊ NGỌC SƯƠNG 1963 x Chủ hộ Khơ-me Ấp Tân Phú  
  2 ĐÀO THỊ VẺ 1985 x Con Khơ-me Ấp Tân Phú  
  3 ĐÀO VĂN THÀ 1989   Con Khơ-me Ấp Tân Phú  
  4 ĐÀO THỊ BÉ HIỀN 1992 x Con Khơ-me Ấp Tân Phú  
  5 ĐÀO VĂN ĐỦ 1995   Con Khơ-me Ấp Tân Phú  
  6 LÝ RƯƠNG 1933   Cha/mẹ Khơ-me Ấp Tân Phú x
  7 ĐÀO THỊ BÉ NGOAN 2009 x Cháu Khơ-me Ấp Tân Phú  
  8 ĐÀO THỊ THIÊN LÝ 2014 x Cháu Khơ-me Ấp Tân Phú x
  9 ĐÀO TRẦN THANH SƠN 2016   Cháu Khơ-me Ấp Tân Phú x
  10 ĐÀO THỊ NGỌC THỦY 2016 x Cháu Khơ-me Ấp Tân Phú x

Tải danh sách đầy đủ Tại đây

 


Đang online: 4
Hôm nay: 1604
Đã truy cập: 3367698