Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn Thị trấn Bảy Ngàn Huyện Châu Thành A

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 31
Số
 TT
hộ
Số
TT khẩu 
Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ ấp Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN ĐỨC LẬP 1973   Chủ hộ Kinh  ấp 2A  
  2 NGÔ THỊ THO 1974 x Vợ/chồng Kinh  ấp 2A  
  3 NGUYỄN THANH GIANG 15/08/2006   Con Kinh  ấp 2A  
  4 NGUYỄN NGÔ ĐỨC TRỌNG 16/01/2013   Con Kinh  ấp 2A  
2 1 NGUYỄN THỊ VÂN 1968 x Chủ hộ Kinh  ấp 2A  
  2 PHAN VĂN NHIỀU 1994   Con Kinh  ấp 2A x
3 1 LÊ THỊ THU 1937 x Chủ hộ Kinh  ấp 2A x
4 1 NGUYỄN THỊ ĐẸT 1952 x Chủ hộ Kinh ấp 3A x
5 1 PHAN THỊ ÚT 1975 x Chủ hộ Kinh ấp 3A x
  2 PHẠM CÔNG HUẤN 23/01/2004   Con Kinh ấp 3A  
  3 PHẠM TUYẾT NHI 2005 x Con Kinh ấp 3A  
  4 PHAN THỊ LÊ THỦY 23/05/1970 x Cha/mẹ Kinh ấp 3A  
6 1 TRẦN VĂN VIỆT 1965   Chủ hộ Kinh ấp 4A  
  2 HUỲNH THỊ THỦY 1970 x Vợ/chồng Kinh ấp 4A  
  3 TRẦN QUỐC KHÁNH 02/09/2006   Con Kinh ấp 4A  
7 1 DANH XIÊM 1935   Chủ hộ Kinh ấp 4A x
8 1 TRƯƠNG THỊ XUÂN 1933 x Chủ hộ Kinh ấp 4A x
  2 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 1965   Con Kinh ấp 4A  
  3 NGUYỄN QUỐC SĨ 1967   Con Kinh ấp 4A  
  4 NGUYỄN PHƯƠNG LAM 22/06/2004 x   Kinh ấp 4A  
  5 NGUYỄN GIA BẢO 04/04/2011   Cháu Kinh ấp 4A  
  6 PHẠM THỊ BÉ NĂM 1979 x Con Kinh ấp 4A  
9 1 THẠCH LUẬN 1960   Chủ hộ Khơmer ấp 4A  
  2 NGUYỄN THỊ LỆ 1960 x Vợ/chồng Khơmer ấp 4A  
  3 THẠCH SƠN 1988   Con Khơmer ấp 4A  
  4 THẠCH QUANG 15/04/1990   Con Khơmer ấp 4A  
  5 THẠCH RỚT 06/05/1999 x Con Khơmer ấp 4A  
  6 THẠCH NGHÉT 19/08/2000   Cháu Khơmer ấp 4A  
  7 THẠCH LIÊN 25/07/2001 x Cháu Khơmer ấp 4A  
  8 DANH THỊ XUÂN 1991 x Con Khơmer ấp 4A  
  9 THẠCH THỊ BÍCH TUYỀN 02/01/2009 x Cháu Khơmer ấp 4A  
10 1 HUỲNH VĂN AN 1932   Chủ hộ Kinh ấp 4A x
  2 NGUYỄN THI LỌNG 1941 x Vợ/chồng Kinh ấp 4A  
  3 HUỲNH ÚT EM 1982   Con Kinh ấp 4A  
  4 HUỲNH VĂN ÚT  1988   Con Kinh ấp 4A  
  5 LÝ KIM YẾN 1990 x Con Kinh ấp 4A  
  6 HUỲNH THỊ KIM NHI 30/04/2017 x Cháu Kinh ấp 4A x
11 1 NGUYỄN VĂN MÍT 1985   Chủ hộ Kinh ấp 4A  
  2 LÊ THỊ THU THỦY 1988 x Vợ/chồng Kinh ấp 4A  
  3 NGUYỄN PHÚC DUY 2005   Con Kinh ấp 4A  
  4 NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG 2006 x Con Kinh ấp 4A  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây


Đang online: 5
Hôm nay: 7830
Đã truy cập: 3333329