Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn Phường VII Thành phố Vị Thanh

Ngày 28-02-2020 - Lượt xem: 35
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5   6 7 8
I. NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN THỊ SÁU 1950 x  Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
2 1 MAI LỆ HUYỀN 1981 x  Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN VĂN NGÂY 22/11/1999   Con Kinh Khu vực 1  
  3 NGUYỄN THỊ HOÀNG KIM 22/11/2000 x Con Kinh Khu vực 1  
3 1 NGUYỄN THỊ KIM BÉ 1982 x  Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 02/11/2004 x Con Kinh Khu vực 1  
  3 PHẠM VĂN CƯỠNG 1979   Vợ/chồng Kinh Khu vực 1  
  4 NGUYỄN HOÀNG NAM 13/07/2009   Con Kinh Khu vực 1  
  5 NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC 8/13/2018   Con Kinh Khu vực 1  
  6 NGUYỄN HOÀNG VINH 8/13/2018   Con Kinh Khu vực 1  
4 1 TRẦN QUỐC NGÔN 1976    Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 TRẦN QUỐC THỊNH 04/08/1999   Con Kinh Khu vực 1  
  3 TRẦN THỊ MỸ AN 10/04/2002 x Con Kinh Khu vực 1  
  4 TRẦN QUỐC THÁI 08/05/2005   Con Kinh Khu vực 1  
5 1 NGUYỄN THỊ HẰNG NI 18/10/1995 x  Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN KIM ANH 22/12/2016 x Con Kinh Khu vực 1  
6 1 NGUYỄN THỊ ĐUA 1961 x  Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN THỊ ÁI 1958 x Anh/chị/em Kinh Khu vực 1  
  3 NGÔ NHẬT HÀO 2008   Cháu Kinh Khu vực 1  
7 1 NGUYỄN THANH LIÊM 1984    Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 HUỲNH KIM LY 1985 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 1  
  3 NGUYỄN HUỲNH KHÁNH DUY 08/05/2005   Con Kinh Khu vực 1  
  4 NGUYỄN HUỲNH BẢO ÂN 07/04/2009   Con Kinh Khu vực 1  
8 1 NGUYỄN KHẮC QUANG 1925    Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 ĐÀO THỊ THỦY 1948 x Con Kinh Khu vực 1  
  3 PHẠM HOÀNG HÀ 11/03/2000   Cháu Kinh Khu vực 1  
9 1 NGUYỄN THỊ SƯƠNG 1960 x  Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN VĂN HAI 1994   Con Kinh Khu vực 1  
10 1 TRẦN NGỌC ẨN 1990    Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN NGỌC THẠCH 24/11/1997   Vợ/chồng Kinh Khu vực 1  
  3 NGUYỄN NGỌC QUÍ 12/09/2004   Con Kinh Khu vực 1  
  4 NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆP 1970 x Khác Kinh Khu vực 1  
11 1 PHẠM VĂN ĐẠO 11/04/1982    Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN THỊ LAN 01/01/1990 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 1  
  3 PHẠM NHẬT TIẾN 29/07/2014   Con Kinh Khu vực 1  
  4 PHẠM DUY TÂN 12/9/2006   Con Kinh Khu vực 1  
  5 PHẠM NGUYỄN NHẬT TỚI 3/16/2018   Con Kinh Khu vực 1  
12 1 NGUYỄN VĂN BẰNG EM 1983    Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN THỊ CHÚC LY 1984 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 1  
  3 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 4/9/2009 x Con Kinh Khu vực 1  
  4 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 15/4/2015   Con Kinh Khu vực 1  
13 1 LÊ VĂN ĐƯỢC 1985    Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN HỒNG LOAN 1989 x Vợ/chồng Kinh Khu vực 1  
  3 LÊ THỊ THU THẢO 27/06/2009 x Con Kinh Khu vực 1  
  4 LÊ THỊ THU YẾN 12/01/2016 x Con Kinh Khu vực 1  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây


Đang online: 4
Hôm nay: 7689
Đã truy cập: 3333199