Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn Phường V Thành phố Vị Thanh

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 64
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 LÊ VĂN THẠCH 1957   Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
2 1 NGUYỄN VĂN KIỆM 1925   Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN THỊ ĐẸP 1946 x Vợ Kinh Khu vực 1  
3 1 PHẠM HỒNG DIỄM 25/05/1979 x Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN MINH THỐNG 1980   Chồng Kinh Khu vực 1  
  3 NGUYỄN CHÍ HIẾU 30/10/2004   Con Kinh Khu vực 1  
  4 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 02/10/2014 x Con Kinh Khu vực 1  
4 1 TRẦN THỊ XUÂN 1950 x Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 PHẠM PHI TÂN 1970   Con Kinh Khu vực 1  
  3 PHẠM HỒNG HẠNH 1972 x Con Kinh Khu vực 1  
  4 PHẠM HOÀNG VƯƠNG 17/12/1998   Con Kinh Khu vực 1  
  5 PHẠM HOÀNG LINH 04/05/2000   Con Kinh Khu vực 1  
5 1 VÕ THỊ LINH 10/12/1978 x Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN THÀNH THÔNG 1974   Chồng Kinh Khu vực 1  
  3 NGUYỄN VÕ TRỌNG KHÔI 29/07/2005   Con Kinh Khu vực 1  
  4 NGUYỄN VÕ TRỌNG PHÚC 19/09/2009   Con Kinh Khu vực 1  
6 1 CHÂU BÍCH LIÊN 1947 x Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 MAI NGỌC THÙY 1983 x Con Kinh Khu vực 2  
  3 MAI NGỌC TRINH 1983 x Con Kinh Khu vực 2  
  4 VÕ NGỌC TIÊN 1985   Con Kinh Khu vực 2  
  5 VÕ NGỌC VIÊN 1986 x Con Kinh Khu vực 2  
  6 VÕ HỒNG THIÊN 1987   Con Kinh Khu vực 2  
  7 MAI TRỌNG HỮU 1996   Con Kinh Khu vực 2  
  8 VÕ THỊ TƯỜNG VI 22/9'2002 x Cháu Kinh Khu vực 2  
  9 VÕ THỊ DIỄM MY 25/2/2003 x Cháu Kinh Khu vực 2  
  10 VÕ NGỌC KHẢ HÂN 22/5/2009 x Cháu Kinh Khu vực 2  
7 1 HUỲNH HỮU PHƯỚC 1971   Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 VÕ THỊ THÚY KIỀU 1983 x Vợ Kinh Khu vực 2  
  3 HUỲNH NGỌC NHƯ 5/5/2002 x Con Kinh Khu vực 2  
  4 HUỲNH THỊ ĐĂNG HẢI 15/09/2009 x Con Kinh Khu vực 2  
  5 HUỲNH THỊ NGỌC THỌ 2/10/2011 x Con Kinh Khu vực 2  
8 1 HUỲNH NGỌC NGOAN 1972 x Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 PHAN THANH TUẤN 1974   Chồng Kinh Khu vực 2  
  3 PHAN THỊ LY 1998 x Con Kinh Khu vực 2  
  4 PHAN VŨ LUÂN 2004   Con Kinh Khu vực 2  
9 1 NGUYỄN VĂN DIỆP 1943   Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 LÝ THỊ NGA 1949 x Vợ Kinh Khu vực 2  
10 1 CÙ VĂN CU 1950   Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 TRẦN THỊ THU HAI 1951 x Vợ Kinh Khu vực 2  
  3 CÙ VĂN CẦN 1986   Con Kinh Khu vực 2  
  4 THỊ MẠNH 1984 x Con Khơ-me Khu vực 2  
  5 CÙ THỊ MỸ HUỆ 07/10/2004   Con Kinh Khu vực 2  
  6 CÙ THỊ MỸ DUNG 24/04/2010   Con Kinh Khu vực 2  
11 1 CÙ THỊ ÚT 1951 x Chủ hộ Kinh Khu vực 2  
  2 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 1973 x Con Kinh Khu vực 2  
  3 NGUYỄN HOÀNG HUY 1996   Con Kinh Khu vực 2  
  4 NGUYỄN THANH HOÀNG 11/07/2007   Cháu Kinh Khu vực 2  

 

Tải danh sách đầy đủ Tại đây


Đang online: 5
Hôm nay: 7134
Đã truy cập: 3332662