Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn Phường IV Thành phố Vị Thanh

Ngày 01-03-2020 - Lượt xem: 29
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 ĐỒNG THỊ ÚT  1973 x Chủ hộ Khơ-me Khu Vực 1  
  2 ĐỒNG THỊ DIỄM MY  01/02/2006 x Con Khơ-me Khu Vực 1  
2 1 NGUYỄN THỊ PHƯỚC  1941 x Chủ hộ Kinh Khu Vực 1 x
  2 TRẦN THỊ HƯỜNG  1969 x Con Kinh Khu Vực 1  
  3 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN  03/08/1999 x Cháu Kinh Khu Vực 1  
  4 NGUYỄN THỊ CẨM HUỆ  27/8/2000 x Cháu Kinh Khu Vực 1  
3 1 THỊ DỢI  1948 x Chủ hộ Khơ-me Khu Vực 1  
  2 TRẦN VĂN HÓA  1935   Vợ/chồng Kinh Khu Vực 1 x
  3 THỊ THÚY  1989 x Con Khơ-me Khu Vực 1  
  4 DANH PHI HÙNG  01/07/2011   Cháu Khơ-me Khu Vực 1  
  5 THỊ THU THỦY  17/11/2012 x Cháu Khơ-me Khu Vực 1  
4 1 LA THỊ NGỌC LỆ  1954 x Chủ hộ Kinh Khu Vực 1  
  2 TRẦN NHỰT THANH  1951   Vợ/chồng Kinh Khu Vực 1 x
5 1 NGUYỄN VĂN BẾ  1954   Chủ hộ Kinh Khu Vực 1  
  2 NGUYỄN THỊ CỦA  1954 x Vợ/chồng Kinh Khu Vực 1  
  3 NGUYỄN VĂN THA  1979   Con Kinh Khu Vực 1  
  4 NGUYỄN VĂN CHỌN  1992   Con Kinh Khu Vực 1  
  5 NGUYỄN THỊ DỄ 1990 x Con Kinh Khu Vực 1  
  6 NGUYỄN HOÀNG THIỆN  02/04/2011   Cháu Kinh Khu Vực 1  
  7 NGUYỄN VĂN THOẠI  04/04/2006   Cháu Kinh Khu Vực 1  
  8 NGUYỄN VĂN KHÔI  06/09/2007   Cháu Kinh Khu Vực 1  
  9 NGUYỄN THANH HẬU  05/06/2002   Cháu Kinh Khu Vực 1  
  10 NGUYỄN THỊ MỸ QUỲNH  09/12/2010 x Cháu Kinh Khu Vực 1  
  11 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 22/4/2015 x Cháu Kinh Khu Vực 1 x
  12 NGUYỄN THỊ VÔ 1968 x Cháu Hmông Khu Vực 1  
6 1 TRẦN VĂN VÁCH  1960   Chủ hộ Kinh Khu Vực 1  
  2 LÊ NGỌC GIÀU 1963 x Vợ/chồng Kinh Khu Vực 1  
  3 TRẦN TRUNG KHANG  15/6/1995   Con Kinh Khu Vực 1  
  4 TRẦN THIỊ MỸ TIÊN 10/05/1990 x Con Kinh Khu Vực 1  

 

Tải danh sách đầy đủ Tại đây


Đang online: 8
Hôm nay: 7551
Đã truy cập: 3333062