Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn Phường III Thành phố Vị Thanh

Ngày 28-02-2020 - Lượt xem: 39
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và các thành viên trong hộ (Ghi bằng chữ in hoa có dấu rõ ràng) Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
  2 3 4 5 6 7 8 9
I NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)
1 1 NGUYỄN VĂN LẤU 1958   Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 VỎ THỊ LỆ 1966 x Vơ/chồng Kinh Khu vực 1  
  3 VỎ VĂN TRỰC 6/9/1988   Con Kinh Khu vực 1  
  4 VỎ VĂN VOI 8/16/1990   Con Kinh Khu vực 1  
  5 VỎ VĂN VỊNH 3/29/1994   Con Kinh Khu vực 1  
  6 VỎ VĂN RỒI 10/2/1996   Con Kinh Khu vực 1  
  7 TRƯƠNG QUỐC ĐOÀN 5/11/1987   Con Kinh Khu vực 1  
  8 TRƯƠNG THỊ TRÚC MAI 9/29/1991 x Con Kinh Khu vực 1  
  9 TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG 6/4/1996 x Con Kinh Khu vực 1  
2 1 LÊ THỊ SÁU 1955 x Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 PHẠM THANH VŨ 1977   Con Kinh Khu vực 1  
  3 PHẠM VĂN QUANG 1981   Con Kinh Khu vực 1  
  4 PHẠM THANH VĂN 1983   Con Kinh Khu vực 1  
  5 PHẠM THANH VẲNG 1985   Con Kinh Khu vực 1  
  6 PHẠM THANH TIẾN 10/6/2010   Cháu Kinh Khu vực 1  
  7 PHẠM THANH TIÊN 2/16/2013 x Cháu Kinh Khu vực 1  
  8 PHẠM PHAN TƯỜNG VI 5/23/2010 x Cháu Kinh Khu vực 1  
3 1 BÙI THỊ TÚ NƯƠNG 1985 x Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 LÊ THANH HẢI 1981   Vơ/chồng Kinh Khu vực 1  
  3 LÊ THỊ BĂNG NHƯ 2008 x Con Kinh Khu vực 1  
  4 LÊ THỊ ĐAN ĐAN 4/16/2011   Con Kinh Khu vực 1  
  5 LÊ THỊ A 1952 x Cha/mẹ Kinh Khu vực 1  
4 1 NGÔ THỊ NHANH 1979 x Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN HOÀNG HẬU 1982   Vơ/chồng Kinh Khu vực 1  
  3 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 2004 x Con Kinh Khu vực 1  
  4 NGUYỄN NGÔ NGỌC HÀ 2006 x Con Kinh Khu vực 1  
5 1 BÙI THỊ SÁNG 1936 x Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 TRẦN THỊ DUNG 1970 x Con Kinh Khu vực 1  
  3 TRẦN THỊ NGA 1979 x Con Kinh Khu vực 1  
  4 TRẦN THỊ KIỀU 1993 x Cháu Kinh Khu vực 1  
  5 TRẦN CHÍ HIẾU 11/20/1994   Cháu Kinh Khu vực 1  
  6 TRẦN THỊ THANH NGÂN 6/25/1996 x Cháu Kinh Khu vực 1  
  7 TRẦN THANH SANG 5/20/1996   Cháu Kinh Khu vực 1  
  8 TRẦN THỊ NGỌC MAI 8/19/2004 x Cháu Kinh Khu vực 1  
  9 TRẦN THỊ ĐẸP 2/25/2000 x Cháu Kinh Khu vực 1  
6 1 VỎ VĂN VỦ 1985   Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 NGUYỄN THỊ KIỀU 1986 x Vơ/chồng Kinh Khu vực 1  
  3 VỎ VĂN LUÂN 2005   Con Kinh Khu vực 1  
  4 VỎ THỊ LIÊN 2012   Con Kinh Khu vực 1  
7 1 DƯƠNG VĂN CHUNG 1987   Chủ hộ Kinh Khu vực 1  
  2 TRẦN THỊ THÙY LINH 1992 x Vơ/chồng Kinh Khu vực 1  
  3 DƯƠNG THANH TÌNH 2009   Con Kinh Khu vực 1  

Tải danh sách đầy đủ Tại đây


Đang online: 5
Hôm nay: 7179
Đã truy cập: 3332707