Chi tiết

 

Danh sách hộ nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn Phường I Thành phố Vị Thanh

Ngày 28-02-2020 - Lượt xem: 39
Số TT hộ Số TT khẩu  Họ tên chủ hộ và
 các thành viên trong hộ
Ngày tháng
năm sinh
Nữ
(đánh dấu x)
Quan hệ với chủ hộ Dân tộc
(ghi tên
 cụ thể)
Địa chỉ
(ấp/khu vực)
Ghi chú
(đánh dấu x nếu thành viên trong hộ đã có BHYT khác)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I NHÓM HỘ NGHÈO THU NHẬP (N1)            
1 1 ĐẶNG VĂN ANH 1964   Chủ hộ Kinh Khu vực 3  
  2 ĐẶNG HOÀNG PHUC 2005   Con Kinh Khu vực 3  
  3 ĐẶNG OANH THI 2007 x Con Kinh Khu vực 3  
2 1 PHẠM VĂN TIỀN 1951   Chủ hộ Kinh Khu vực 3  
  2 PHẠM XUÂN THẢO 1986   Con Kinh Khu vực 3  
3 1 SƠM SA REN 1945 x Chủ hộ Khơ-me Khu vực 3  
  2 NGÔ THANH TUẤN 1970   Con Khơ me Khu vực 3  
  3 TRỊNH NGUYỄN MAI ANH 2005 x Cháu Khơ me Khu vực 3  
  4 NGÔ THỊ THANH TUYẾT 20/11/1968 x Con Khơ me Khu vực 3  
4 1 PHẠM THỊ BÍCH LOAN 1985 x Chủ hộ Kinh Khu vực 3  
  2 CHUNG TẤN TÀI 1982   Vợ/chồng Kinh Khu vực 3  
  3 CHUNG BẢO NGỌC 2006 x Con Kinh Khu vực 3  
  4 CHUNG BẢO YẾN 2008 x Con Kinh Khu vực 3  
  5 CHUNG HOÀI ANH 2013 x Con Kinh Khu vực 3  
  6 PHẠM THANH HẢI 1967   Khác Kinh Khu vực 3  
Tổng số 04 hộ nghèo (Trong đó N1: 04 hộ, N2: 0 hộ)

Đang online: 4
Hôm nay: 7759
Đã truy cập: 3333265