Chi tiết

 

Danh sách công chứng viên ( cập nhật đến tháng 02/2020)

Ngày 00:00:00 05-06-2020 - Lượt xem: 181

STT

Số Thẻ công chứng viên

Ngày cấp Thẻ công chứng viên

Họ và tên của Công chứng viên

Nơi hành nghề công chứng

1

Số 01/TP-CC

17/04/2017

Nguyễn Thành Hoàng

Văn phòng Công chứng Lâm Thị Lệ Hoa

2

Số 02/TP-CC

26/06/2018

Bùi Văn Tập

Văn phòng Công chứng Bùi Quang Nhơn

3

Số 04/TP-CC

29/01/2016

Nguyễn Hoàng Tuấn

Văn phòng Công chứng Nguyễn Hoàng Tuấn

4

Số 10/TP-CC

09/02/2017

Nguyễn Xuân Thắng

Văn phòng Công chứng Nguyễn Xuân Thắng

5

Số 12/TP-CC

17/04/2017

Bùi Quang Nhơn

Văn phòng Công chứng Bùi Quang Nhơn

6

Số 13/TP-CC

17/04/2017

Lâm Thị Lệ Hoa

Văn phòng Công chứng Lâm Thị Lệ Hoa

7

Số 14/TP-CC

15/05/2017

Bùi Thanh Nhã

Văn phòng Công chứng Bùi Thanh Nhã

8

Số 16/TP-CC

31/07/2017

Nguyễn Hữu Trí

Văn phòng Công chứng Nguyễn Hữu Trí

9

Số 21/TP-CC

27/06/2018

Trương Văn Tường

Văn phòng Công chứng Trương Văn Tường

10

Số 08/TP-CC

27/06/2018

Nguyễn Trọng Giao

Văn phòng Công chứng Trương Văn Tường

11

Số 22/TP-CC

08/10/2018

Lê Thị Hải Yến

Văn phòng Công chứng Nguyễn Xuân Thắng

12

Số 23/TP-CC

24/10/2018

Lý Chenl

Văn phòng Công chứng Lý Chenl

13

Số 27/TP-CC

03/10/2019

Nguyễn Thị Tuyết

Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Tuyết

14

Số 28/TP-CC

03/10/2019

Huỳnh Tấn Nhật

Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Tuyết

15

Số 29/TP-CC

04/11/2019

Nguyễn Việt Học

Phòng Công chứng tỉnh Hậu Giang

16

Số 31/TP-CC

14/01/2020

Phạm Thị Mộng Tuyền

Văn phòng công chứng Lý Chenl


Đang online: 8
Hôm nay: 18396
Đã truy cập: 7505809