Chi tiết

 

Danh sách đấu giá tài sản cập nhật tháng 01-2020

Ngày 00:00:00 05-06-2020 - Lượt xem: 50

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Số, ngày cấp thẻ ĐGV

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Nguyễn Thị Thanh Hiền

 

25/01/1981

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang

01/ĐGV ngày 18/12/2017

2

Trần Thanh Nguyện

06/08/1981

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang

02/ĐGV ngày 18/12/2017

3

Phạm Thị Ngọc Diễm

 

15/03/1986

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang

03/ĐGV ngày 19/02/2019

4

Lâm Sâm Hiếu

26/06/1979

 

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

04/ĐGV ngày 19/02/2019

5

Trần Thị Diễm Thi

 

17/10/1984

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

05/ĐGV ngày 19/02/2019

6

Đặng Hoàng Thiện

18/10/1978

 

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

07/ĐGV ngày 19/02/2019

7

Đỗ Hoàng Lâm

01/02/1986

 

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

08/ĐGV ngày 19/02/2019 

8

Ngô Đình Thái Ân

10/05/1974

 

Công ty đấu giá hợp danh Song Pha - Chi nhánh Hậu Giang

02/ĐGV ngày 29/01/2019 

9

Phạm Bảo Toàn

17/01/1987

 

Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Hậu Giang

28/ĐGV ngày 23/8/2017 

10

Đỗ Thị Thanh Hằng

 

18/11/1983

Công ty đấu giá hợp danh Nguyên Tâm - Chi nhánh Hậu Giang

06/ĐGV ngày 14/6/2019 

11

Lại Văn Sơn

10/12/1991

 

Công ty đấu giá hợp danh MeKong - Chi nhánh Hậu Giang

10/ĐGV ngày 07/8//2019 


Đang online: 14
Hôm nay: 19070
Đã truy cập: 7506452