Chi tiết

 

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019 (đợt 1)

Ngày 16:16:13 21-08-2020 - Lượt xem: 15458

      Ngày 17/06/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định số 917/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019 (đợt 1). (Đính kèm:  DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐỢT 1)

STT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu dự án Quy mô đầu tư dự án (ha) Tổng mức đầu tư không bao gồm giải phóng mặt bằng(tỷ đồng) Hình thức thu hồi đất Bên mời thầu
1 Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A Xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 75 668,25 Nhà nước thu hồi đất ( nhà đầu tư ứng tiền  GPMB ) Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh
2 Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp kho tàng bến - Tiểu thủ công nghiệp Vị Thanh (phần mở rộng) Xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 56,08 499,67 Nhà nước thu hồi đất ( nhà đầu tư ứng tiền  GPMB ) UBND thành phố Vị Thanh
3 Đầu tư khu thực nghiệm trình diễn Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ cho Khu thực nghiệm, trình diễn 31,97 284,85 Nhà nước thu hồi đất ( nhà đầu tư ứng tiền  GPMB ) Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
4 Đầu tư sản xuất cây trồng cạn và vi sinh Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất cây trồng cạn và vi sinh 55 490,05 Nhà nước thu hồi đất ( nhà đầu tư ứng tiền  GPMB ) Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
5 Khu kho bãi và chế biến Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kho bãi chế biến và chế biến nông sản từ khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 20 178,2 Nhà nước thu hồi đất ( nhà đầu tư ứng tiền  GPMB ) Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
6 Nhà máy chế biến nông sản Cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ Nhà máy chế biến sản phẩm từ lúa, cây ăn quả 10 89,1 Nhà nước thu hồi đất ( nhà đầu tư ứng tiền  GPMB ) UBND thị xã Long Mỹ
7 Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung thị xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 40 356,4 Nhà nước thu hồi đất ( nhà đầu tư ứng tiền  GPMB ) UBND thị xã Long Mỹ
8 Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung xã Tân Thành Thị xã Long Mỹ Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 50 445,5 Nhà nước thu hồi đất ( nhà đầu tư ứng tiền  GPMB ) UBND thị xã Long Mỹ
9 Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Tân Phước Hưng Huyện Phụng Hiệp Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 50 445,5 Nhà nước thu hồi đất ( nhà đầu tư ứng tiền  GPMB ) UBND Huyện Phụng Hiệp
10 Khu bến xe thị xã Long Mỹ, khu vực Bình An, phường Bình Thạnh Khu vực Bình An, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ  Xây dựng bến xe, dịch vụ hiện đại, đồng bộ về hạ tầng 9,6 78,14 Nhà nước thu hồi đất ( nhà đầu tư ứng tiền  GPMB ) UBND thị xã Long Mỹ
11 Khu Văn hoá thể thao thị xã Khu vực Bình Thành B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ Xây dựng khu văn hoá thể thao ( nhằm đạt chỉ tiêu số 22 ) 6,8 55,35 Nhà nước thu hồi đất ( nhà đầu tư ứng tiền  GPMB ) UBND thị xã Long Mỹ
12 Khu xử lý nước thải Khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ Xây dựng khu xử lý nước thải cho thị xã ( nhằm đạt chỉ tiêu số 39 ) 7,6 67,72 Nhà nước thu hồi đất ( nhà đầu tư ứng tiền  GPMB ) UBND thị xã Long Mỹ
13 Khu Văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí Hậu Giang Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành Xây dựng khu văn hoá thể thao,vui chơi, giải trí phục vụ nhu cầu du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của địa phươnng  43 350,02 Nhà nước thu hồi đất ( nhà đầu tư ứng tiền  GPMB ) UBND huyện Châu Thành 

Đang online: 8
Hôm nay: 12728
Đã truy cập: 11618675