Chi tiết

 

Danh mục các dự án sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019 (đợt 2)

Ngày 15:50:11 17-08-2020 - Lượt xem: 1250

Danh mục các dự án sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019 (đợt 2)

STT Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu dự án Diện tích quy hoạch
(m2)
Tổng mức
đầu tư không bao gồm giải phóng mặt bằng
 (tỷ đồng)
Hình thức
thu hồi
đất
Bên mời thầu Ghi chú
1 Khu dân cư nông thôn mới và chợ xã Hỏa Lựu Xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở          27.000 24,06 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
2 Đầu tư chỉnh trang đô thị khu vực 6 Phường Thuận An, thị xã Long Mỹ Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở          16.000 14,26 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng Diện tích thực hiện dự án 35.000 m2
3 Khu dân cư nông thôn mới huyện Long Mỹ Xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở          13.000 11,58 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
4 Khu đô thị mới Cát Tường II Phường III,
thành phố
Vị Thanh
Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở        189.100 168,49 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
5 Khu dân cư nông thôn mới, chợ xã Đông Phú Xã Đông Phú, huyện Châu Thành Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở          53.300 47,49 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
6 Khu dân cư nông thôn mới Phú Hữu Xã Phú Hữu,
huyện Châu Thành
Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở          29.200 26,02 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
7 Khu dân cư nông thôn mới Đại Thành Xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở          48.200 42,95 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
8 Khu đô thị mới Ngã Sáu Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở          99.700 88,83 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
9 Chỉnh trang đô thị phường III, thành phố Vị Thanh Phường III,
thành phố
Vị Thanh
Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở          33.200 29,58 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
10 Khu đô thị mới Vạn Phong Phường Thuận An, thị xã Long Mỹ Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở          92.000 81,97 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
11 Khu đô thị mới An Lạc Khương  Phường III,
thành phố
Vị Thanh
Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở          96.400 85,89 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
12 Khu đô thị mới Lê Quý Đôn - khu vực I, phường III, thành phố Vị Thanh Phường III,
thành phố
Vị Thanh
Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở        135.000 120,29 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
13 Khu đô thị mới Nam Sông Hậu Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở          91.000 81,08 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
14 Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 2 Phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở        106.000 86,28 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
15 Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 1  Phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở        140.000 113,96 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
16 Khu dân cư nông thôn, tái định cư xã Tân Phú Thạnh Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở        109.000 97,12 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
17 Khu dân cư và tái định cư chợ phường VII, thành phố Vị Thanh Phường VII, thành phố Vị Thanh Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở          17.800           15,860 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
18 Chỉnh trang đô thị Cái Tắc Thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở          24.000           21,384 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
19 Chỉnh trang đô thị khu chợ và phố chợ thị trấn Ngã Sáu Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành  Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở          12.500           11,138 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Sở Xây dựng  
* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. CONG BO DANH MUC DU AN KHAC PHUC QUY TRINH.DOT 2.xls_20200722230607.xls

Đang online: 7
Hôm nay: 13268
Đã truy cập: 11619207