Chi tiết

 

Danh mục các dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư

Ngày 07:54:46 18-08-2020 - Lượt xem: 1717
Danh mục các dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư

 

Stt Tên dự án Địa điểm đầu tư Mục tiêu dự án Quy mô đầu tư dự kiến
(ha)
Tổng mức
đầu tư không bao gồm giải phóng mặt bằng
 (tỷ đồng)
Hình thức
thu hồi
đất
Bên mời thầu
1 Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A Xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 75,00 668,25 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 
3 Vùng nông nghiệp kỹ thuật cao xã Vị Đông, huyện Vị Thuỷ Xã Vị Đông, huyện Vị Thủy Xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng khoa học, kỹ thuật canh tác hiện đại để tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao 209,00 209,00 Tự thỏa thuận chuyển nhượng  UBND huyện
Vị Thủy
2 Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp kho tàng bến - Tiểu thủ công nghiệp Vị Thanh (phần mở rộng) Xã Tân Tiến, thành phố
Vị Thanh
Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 56,08 499,67 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) UBND thành phố
Vị Thanh
3 Đầu tư khu thực nghiệm trình diễn Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ cho Khu thực nghiệm, trình diễn 31,97 284,85 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
4 Đầu tư sản xuất cây trồng cạn và vi sinh Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất cây trồng cạn và vi sinh 55,00 490,05 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
5 Khu kho bãi và chế biến Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kho bãi chế biến và chế biến nông sản từ khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 20,00 178,20 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
6 Nhà máy chế biến nông sản Cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ Nhà máy chế biến sản phẩm từ lúa, cây ăn quả 10,00 89,10 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) UBND thị xã Long Mỹ
7 Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung thị xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 40,00 356,40 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) UBND thị xã Long Mỹ
8 Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung xã Tân Thành Thị xã Ngã Bảy Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 50,00 445,50 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) UBND thị xã Ngã Bảy
9 Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Tân Phước Hưng Huyện Phụng Hiệp Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 50,00 445,50 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) UBND huyện
Phụng Hiệp
10 Khu bến xe thị xã Long Mỹ, khu vực Bình An, phường Bình Thạnh Khu vực Bình An, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ Xây dựng bến xe, dịch vụ hiện đại, đồng bộ về hạ tầng  9,60 78,14 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) UBND thị xã Long Mỹ
11 Khu Văn hóa thể thao thị xã Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ Xây dựng khu văn hóa thể thao (nhằm đạt tiêu chí số 22) 6,80 55,35 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) UBND thị xã Long Mỹ
12 Khu xử lý nước thải Khu vực 5, phường
Thuận An, thị xã Long Mỹ
Xây dựng khu xử lý nước thải cho thị xã (nhằm đạt tiêu chí số 39) 7,6 #VALUE! Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) UBND thị xã Long Mỹ
13 Khu Văn hóa, thể thao, vui chơi,
 giải trí Hậu Giang
Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành Xây dựng khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí phục vụ nhu cầu du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 43,0 350,02 Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB) UBND huyện
Châu Thành
* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Danh muc 13 du an SDĐ.xls_20200722224801.xls

Đang online: 16
Hôm nay: 12516
Đã truy cập: 11618464