Chi tiết

 

Chậm nhất đến ngày 25-11 báo cáo kết quả tổng rà soát hộ nghèo

Ngày 05-11-2021 - Lượt xem: 141

Ngày 04/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh chủ trì họp trực tuyến với các ngành, địa phương để đánh giá tiến độ thực hiện công tác tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Quang cảnh buổi họp

Công tác tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ có mức sống trung bình trên địa bàn Tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, nhằm mục đích làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong giai đoạn 2022 - 2025.

Theo Kế hoạch về tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 của UBND tỉnh, thời gian thực hiện rà soát được triển khai đến hết ngày 30-11-2021. Tùy theo điều kiện thực tế địa phương và tình hình của công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thời gian thực hiện rà soát có thể kéo dài, nhưng hoàn thành chậm nhất đến ngày 20-12-2021.

Trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã triển khai tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ cho lực lượng tham gia công tác tổng rà soát. Tính đến ngày 1-11, có 2 địa phương cấp huyện và 51 địa phương cấp xã hoàn thành ở bước 1 (lập danh sách các hộ cần rà soát) và bước 2 (tổ chức rà soát phiếu theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 và phiếu theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025). Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình tại 6 địa phương cấp huyện và 16 địa phương cấp xã. Tuy nhiên, kết quả tổng rà soát đến nay còn chậm so với kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh đề nghị các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ, chậm nhất đến ngày 25-11 báo cáo kết quả chính thức công tác tổng rà soát. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo dõi tiến độ, báo cáo thường xuyên; chậm nhất đến ngày 20-12 hoàn thành danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Trong thực hiện bước họp dân, niêm yết danh sách để thống nhất kết quả, cần linh hoạt phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, trong thực hiện công tác tổng rà soát cần đặc biệt quan tâm lưu ý, tránh để sót thành viên hộ nghèo...

An Nhiên


Đang online: 2
Hôm nay: 545
Đã truy cập: 4703613