Chi tiết

 

Báo cáo chỉ số sipas năm 2018 của Hậu Giang

Ngày 00:00:00 04-05-2020 - Lượt xem: 156

          BÁO CÁO CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA

 QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC

Cơ quan giải quyết công việc

Tại Bộ phận Một cửa cấp xã

43,33%

Tại Bộ phận Một cửa cấp huyện

34,79%

Tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh

15,83%

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh

8,33%

Khác

0,00%

Kênh thông tin để biết về cơ quan giải quyết công việc

Thông qua người thân, bạn bè

18,13%

Thông qua chính quyền cấp xã

59,79%

Thông qua phương tiện thông tin đại chúng

17,92%

Thông qua mạng Internet

5,42%

Khác

2,92%

Kênh thông tin để biết về biết về quy định thủ tục hành chính

Qua công chức tại nơi nộp hồ sơ

73,28%

Qua niêm yết công khai tại nơi nộp hồ sơ

21,09%

Qua qua Internet

2,51%

Qua qua người thân, bạn bè.

5,22%

Khác

1,04%

Số lần đi lại để giải quyết công việc

1-2 lần

79,62%

3-4 lần

16,35%

5-7 lần

1,70%

Trên 7 lần

2,34%

Công chức gây phiền hà, sách nhiễu

1,88%

Công chức gợi ý nộp tiền ngoài phi/lệ phí

1,04%

Cơ quan trả kết quả đúng hẹn

Đúng hẹn

94,34%

Sớm hẹn

3,14%

Trễ hẹn

2,52%

Cơ quan thông báo về việc trễ hẹn

25,00%

Cơ quan xin lỗi vì trễ hẹn

10,00%

 

STT

HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC

HÀI LÒNG

BÌNH THƯỜNG

KHÔNG HÀI LÒNG

 

TIẾP CẬN DỊCH VỤ

 

 

 

1

Nơi ngồi chờ có đủ chỗ ngồi cho người dân, tổ chức

90,81%

8,35%

0,84%

2

Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức đầy đủ

86,04%

13,33%

0,63%

3

Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức hiện đại

79,12%

19,42%

1,46%

4

Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức dễ sử dụng

81,80%

17,15%

1,05%

 

Tiếp cận dịch vụ nói chung

84,44%

14,56%

0,99%

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 

 

5

Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ

87,06%

12,32%

0,63%

6

Thủ tục hành chính được niêm yết công khai chính xác

86,22%

13,36%

0,42%

7

Thành phần hồ sơ phải nộp đúng quy định

88,94%

10,23%

0,84%

8

Mức phí/lệ phí phải nộp đúng quy định

89,31%

10,48%

0,21%

9

Thời hạn giải quyết công việc đúng quy định

87,27%

11,06%

1,67%

 

Thủ tục hành chính nói chung

87,76%

11,49%

0,75%

 

CÔNG CHỨC

 

 

 

10

Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự

89,75%

9,41%

0,84%

11

Công chức chú ý lắng nghe ý kiến

91,25%

7,71%

1,04%

12

Công chức trả lời, giải thích đầy đủ

91,04%

7,92%

1,04%

13

Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ chu đáo, đầy đủ

92,08%

7,08%

0,83%

14

Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ dễ hiểu

90,42%

8,75%

0,83%

15

Công chức tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc

88,54%

10,63%

0,83%

 

Công chức nói chung

90,51%

8,58%

0,90%

 

KẾT QUẢ

 

 

 

16

Kết quả giải quyết hồ sơ đúng quy định

87,82%

11,34%

0,84%

17

Kết quả có thông tin đầy đủ

89,92%

9,45%

0,63%

18

Kết quả có thông tin chính xác

88,63%

10,53%

0,84%

 

Kết quả nói chung

88,79%

10,44%

0,77%

 

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ Ý KIẾN GYPAKN

 

 

 

19

Cơ quan có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị

81,36%

16,10%

2,54%

20

Người dân, tổ chức thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị dễ dàng

76,79%

19,64%

3,57%

21

Cơ quan tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị tích cực

79,65%

15,04%

5,31%

22

Cơ quan thông báo kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị kịp thời

76,58%

17,12%

6,31%

 

Tiếp nhận, xử lý ý kiến GYPAKN nói chung

78,59%

16,98%

4,43%

Tải tệp đính kèm Tại đây!


Đang online: 20
Hôm nay: 19774
Đã truy cập: 7485841