Chi tiết

 

Bàn giao chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất cho cấp huyện

Ngày 26-08-2021 - Lượt xem: 338

Ngày 25/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên họp trực tuyến với các địa phương để bàn giao các Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý.

Việc này được thực hiện theo Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang. Đề án được triển khai nhằm khắc phục những khó khăn tồn tại trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang theo mô hình 1 cấp.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Minh Trí thông qua các Quyết định thành lập

Đề án phân cấp cho UBND cấp huyện để huy động có hiệu quả sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn, đoàn thể chính trị của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Gắn trách nhiệm của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và cấp huyện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đề án, thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng về tổ chức nhân sự, nhiệm vụ chuyên môn, tài chính, tài sản thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất hiện có và chuyển chi nhánh Trung tâm về trực thuộc các huyện, thị xã, thành phố quản lý.

Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố, sau khi được bàn giao và thành lập, các Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện các chức năng như tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất do cấp huyện quản lý; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện giao thực hiện; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Tổng số người làm việc của các Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện là từ 88 người, với mỗi đơn vị cấp huyện là khoảng 11 người. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang sẽ cân đối thu, chi, đảm bảo kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp huyện chi thường xuyên trong năm 2021, bàn giao toàn bộ tài sản hiện nay do các Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang quản lý, sử dụng về Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện trực thuộc UBND cấp huyện và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/9/2021.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên yêu cầu để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn từng huyện, thị xã, thành phố cũng như địa bàn của tỉnh, đề nghị các đơn vị khẩn trương bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, nhất là một số vị trí cần thiết như kế toán để kịp thời xử lý chứng từ tài chính, đăng ký con dấu chính thức đi vào hoạt động; Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nội dung biên bản phối hợp với các đơn vị hoàn thành thủ tục bàn giao, chịu trách nhiệm đảm bảo kinh phí hoạt động 4 tháng còn lại cho các trung tâm, căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ để phân bổ kinh phí theo số biên chế hiện có, việc bàn giao phải lập theo biên bản riêng của từng đơn vị, có danh sách cán bộ, tài sản và danh mục dự án kèm theo, tiếp tục hỗ trợ, tư vấn chuyên môn cho các trung tâm hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại trong vấn đề giải phóng mặt bằng, nhanh, hiệu quả, chính xác, hạn chế tình trạng sai sót, để giao mặt bằng kịp thời cho chủ đầu tư.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ, phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục xây dựng Đề án vị trí việc làm đảm bảo đúng quy định; có kế hoạch đảm bảo kinh phí cho trung tâm hoạt động lâu dài, nghiên cứu, tiếp cận các dự án đầu tư trên địa bàn huyện đề xuất nhận nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; rà soát quỹ đất công tham mưu tổ chức đấu giá, đề xuất quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, tạo đột phá trong nguồn thu của tỉnh...

An Nhiên


Đang online: 22
Hôm nay: 3846
Đã truy cập: 3843738