Chi tiết

 

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý IV năm 2021

Ngày 09:40:04 25-01-2022 - Lượt xem: 872

Chiều ngày 24/01/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý IV năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Tươi - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện NHCSXH huyện, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện là Trưởng các ban, ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về dự.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong năm 2021, với sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ngành và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm củng cố nâng cao chất lượng hoạt động; chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với NHCSXH huyện, tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi của nhà nước, góp phần tích cực vào việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Theo đó, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt trên 425 tỷ đồng, tăng hơn 39 tỷ đồng so đầu năm. Để phát huy hiệu quả đồng vốn cho vay, NHCSXH đã phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể tích cực vào cuộc, kiểm tra, hướng dẫn các hộ vay sử dụng đồng vốn đúng mục đích, giúp các đối tượng chính sách có vốn, có kiến thức phát triển kinh tế, cải thiện và ổn định đời sống. Trong năm, đã có trên 4.121 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn phát triển sản xuất với số tiền trên 118 tỷ đồng. Ngoài thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, NHCSXH huyện còn tích cực tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tỷ lệ nợ quá hạn đạt 0,14%/tổng dư nợ; chất lượng hoạt động tại các Điểm giao dịch xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốn ngày càng được nâng cao.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

  Phương hướng nhiệm vụ năm 2022, phấn đấu 100% thành viên Ban đại diện thực hiện kiểm tra giám sát theo kế hoạch được phân công; các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện đầy đủ, trách nhiệm, có hiệu quả nội dung công việc nhận ủy thác; triển khai đẩy đủ, có hiệu quả các chương trình tín dụng trên địa bàn. Hoàn thành công tác đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng trước ngày 31/5/2022. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đạt trên 99,5%; Tổ chức tập huấn cho các đối tượng ngoài ngành hoàn thành trong quý 2/2022; Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động,

Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Thanh Tươi kết luận Hội nghị

 Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Thanh Tươi ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện trong năm qua. Đồng chí đề nghị Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo việc tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW theo Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 318-CV/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tập trung làm tốt công tác huy động vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được vay vốn; thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, hội, đoàn thể nhận ủy thác, nâng cao hoạt động Điểm giao dịch xã. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định,… 

Nguồn Phòng giao dịch


Đang online: 36
Hôm nay: 27086
Đã truy cập: 7422516