Chi tiết

 

Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện triển khai kế hoạch thi đua năm 2023

Ngày 15:02:53 17-03-2023 - Lượt xem: 53

 Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện (BCĐ huyện) tổ chức họp Ban Chỉ đạo để triển khai kế hoạch thi đua về thực hiện quy chế dân chủ năm 2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh và kế hoạch khắc phục hạn chế trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 (theo góp ý của Đoàn kiểm tra 1068 cấp tỉnh). Đồng chí Nguyễn Thanh Tươi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện và Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, thị trấn.

Sau một buổi làm việc, có 10 ý kiến thảo luận của đại biểu xung quanh về thực hiện các tiêu chí thi đua được giao cho từng thành viên phụ trách và những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Kết luận cuộc họp đồng chí Nguyễn Thanh Tươi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyên, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện biểu dương tinh thần tích cực, chủ động của Thường trực Ban Chỉ đạo huyện, từng thành viên Ban Chỉ đạo trong tham mưu cấp Huyện ủy lãnh, chỉ đạo góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ trong thời gian qua. Bên cạnh đó, trong thời gian tới đề nghị cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo huyện (Ban Dân vận Huyện ủy) triển khai thực hiện tốt các tiêu chí thi đua của tỉnh phát động trên địa bàn huyện; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn; tổ chức tốt các cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ của Ban Chỉ đạo, nhất là về quy trình, hồ sơ; thường xuyên cập nhật văn bản mới triển khai thực hiện (thông qua văn bản giấy, tạo nhóm zalo của BCĐ huyện, tập huấn,…). Đối với Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong giám sát, phản biện phải thực hiện đúng quy trình, nội dung thực chất (từng bước khắc phục tình trạng trùng đối tượng giám sát). Từng thành viên Ban Chỉ đạo huyện thực hiện đúng quy chế, thông báo phân công năm 2023 (phân công gắn với phụ trách địa bàn, lĩnh vực và các tiêu chí thi đua theo chức năng, nhiệm vụ từng thành viên). Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1329/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chí đánh giá công tác dân vận đối với cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Riêng đối với Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện các tiêu chí thi đua phù hợp từng thời điểm trong năm, lưu ý việc triển khai các văn bản của cấp ủy về quy chế dân chủ đúng thời gian của tỉnh quy định; thường xuyên cập nhật và chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với công tác dân vận theo hướng dẫn về nghiệp vụ của Ban Dân vận Huyện ủy.

Ban Dân vận Huyện ủy Vị Thủy


Đang online: 17
Hôm nay: 18305
Đã truy cập: 14205708