Chi tiết

 

V/v Triển khai tuyên truyền cài đặt Bluezone

Ngày 05-08-2020 - Lượt xem: 227

Căn cứ Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.

          Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone với các nội dung sau:

          1. Các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương tập trung tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động.

          2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh vận động tuyên truyền phòng, chống dịch. Đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone vào điện thoại thông minh của mình và người thân.

          - Ban Biên tập Website các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đăng tải tài liệu hướng dẫn cài đặt trên Website của các đơn vị.

          3. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

          - Chỉ đạo tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

          - Đăng tải tài liệu cài đặt ứng dụng trên Website của các địa phương.

          - Chiếu clip hướng dẫn cài đặt trên màn hình tivi tại bộ phận một cửa của các huyện, thị xã, thành phố.

          - Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan, hệ thống xe phóng thanh để hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng.

          - Phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về tiện ích và thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone cho mình và người thân.

          4. Trung tâm Hành chính công chiếu clip hướng dẫn cài đặt trên màn hình tivi tại phòng giao dịch của đơn vị.

           (Tài liệu và clip hướng dẫn cài đặt được đăng tải trên Website của Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ https://tttt.haugiang.gov.vn tại mục Thông tin phòng, chống Covid-19).

Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện tốt. (Nguồn: CV số 1170/STTTT-TTBCXB)


Đang online: 6
Hôm nay: 5548
Đã truy cập: 2230770