Chi tiết

 

Tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường cho gần 1.000 học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện

Ngày 23-10-2020 - Lượt xem: 31

Thực hiện kế hoạch số 1382/KH-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Vị Thủy về việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện Vị Thủy. Từ 22/10/2020 đến ngày 23/10/2020 tại các trường THCS trên địa bàn huyện, Phòng Lao động thương binh và xã hội phối hợp với phòng Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động TB&XH tỉnh Hậu Giang và Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy cho các em học sinh năm 2020, cho gần 1.000 em học sinh của các trường THCS và TTGDNN-GDTX.