Chi tiết

 

Trường Long Tây: Tổ chức phiên họp giao ban HĐND xã 10/2020

Ngày 29-10-2020 - Lượt xem: 39

Vừa qua, Thường trực HĐND – UBND – UB MTTQVN xã Trường Long Tây tổ chức buổi họp nhằm đánh giá công tác điều hành hoạt động của tháng 10 và đề ra phương hướng hoạt động tháng 11 năm 2020. Chủ tọa cuộc họp ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã chủ trì. Tham dự cuộc họp có đồng chí Tô Thanh Tùng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, Thường trực HĐND-UBND-UB MTTQVN xã, hai ban HĐND xã; Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND, cùng các ngành có liên quan.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe ông Trần Văn Hải, Phó Chủ tịch HĐND xã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tháng 10/2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2020. Qua đó đã ghi nhận được 09 lượt ý kiến thảo luận đóng góp cũng như đề xuất, kiến nghị, để hoạt động những tháng còn lại của HĐND năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020 đạt nhiều kết quả nổi bật hơn.

Nhìn chung, tháng 10 năm 2020 Thường trực HĐND hoạt động đạt được một số kết quả rất phấn khởi, cụ thể là: Thực hiện công tác kiểm tra việc khắc phục sau giám sát đối với các đơn vị được Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã trong quý III năm 2020; Duy trì tốt việc tổ chức họp giao Ban định kỳ hàng tháng; Phối hợp chặt với UBND xã giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết của HĐND và phối hợp thực hiện đạt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 năm 2020 của đơn vị.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã, hai Ban HĐND, các ngành, các ấp tập trung triển khai tích cực có hiệu quả, một số vấn đề trọng tâm sau:

- Ban hành kế hoạch chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 12, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Giữ vững định kỳ họp Thường HĐND, cùng UB MTTQVN, hai Ban HĐND xã và hội ý đầu tuần của Thường trực HĐND xã.   

- Tăng cường công tác nắm tình hình dư luận trong Nhân dân.     

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị mà Nghị quyết Đảng bộ đề ra, đặc biệt là chỉ đạo công tác sản xuất; vận động Nhân dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế; nâng chất các thiết chế văn hóa; thu ngân sách; phòng chống lụt bão....đặc biệt là ban hành Nghị quyết về việc xây dựng xã Trường Long Tây năm 2021 đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao và phối hợp tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao ý thức công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Đồng thời, tham dự các hội nghị của UBND và các ngành chức năng theo quy định.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TIN BAI THANG 10.2020 (1) (1).doc_20201029091234.doc

Đang online: 2
Hôm nay: 1965
Đã truy cập: 2653609