Chi tiết

 

Trao Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Ngày 14-07-2020 - Lượt xem: 3197

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang. Ngày 02 tháng 7 năm 2020 Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có đại diện Ban Giám đốc đốc Sở, đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, cụ thể như sau:

- Biệt phái ông Ngô Kiến Lợi, Phó Chánh Văn phòng Sở Công Thương về nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang

- Điều động bà Trần Thị Thu Ánh, Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghiệp đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Sở Công Thương.

- Điều động bà Nguyễn Kim Huệ, Chuyên viên Văn phòng Sở Công Thương đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương

Nhân dịp này, ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Sở Công Thương đại diện Ban Giám đốc trao Quyết định cho các CBCC được điều động, bổ nhiệm. Đồng thời, đề nghị những đồng chí nhận quyết định lần này phải cùng với tập thể duy trì tốt đoàn kết nội bộ; tiếp tục học hỏi, rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường công tác; cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Nguồn: Văn phòng).


Đang online: 19
Hôm nay: 2407
Đã truy cập: 2654051