Chi tiết

 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực tư pháp

Ngày 16-01-2021 - Lượt xem: 107

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Đảng bộ Sở, công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. Dự Hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu cùng Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, các sở, ngành tỉnh và các địa phương.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Trong thời gian qua, các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn Tỉnh được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai sớm, toàn diện, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được đổi mới và ngày càng sát với điều kiện thực tế, kịp thời triển khai các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Các lĩnh vực công tác tư pháp được triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng lên; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật ngày càng được triển khai thực hiện bài bản, chú trọng lựa chọn lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm để tiến hành theo dõi, đánh giá; công tác trợ giúp pháp lý đúng định hướng, ngày càng đi vào chiều sâu; công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp ngày càng nâng cao về chất; hoạt động thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quan tâm thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính kịp thời, sự nghiêm minh của pháp luật; công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư pháp ngày càng chặt chẽ, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm qua, toàn Tỉnh tổ chức 13.500 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp có gần 650.000 lượt người dự, tổ chức hơn 430 cuộc thi tìm hiểu pháp luật có gần 75.000 lượt người dự, phát hành gần 300.000 tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật các loại. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được áp dụng. Đặc biệt, tổ chức thành công Hội thi “Pháp luật cho mọi người” phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, với nội tập trung vào những quy định của 25 văn bản luật mới ban hành, tạo sự lan tỏa trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Xây dựng và đưa vào vận hành Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang tại địa chỉ https://pbpl.haugiang.gov.vn/. Bước đầu mang lại kết quả đáng ghi nhận, góp phần truyền tải pháp luật nhanh chóng, kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

 Trong các mặt công tác Đảng, hoạt động của Đảng bộ Sở Tư pháp cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó đã phổ biến kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng; các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức trên từng vị trí công tác luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Năm 2020, Đảng ủy Sở Tư pháp xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm hay, chủ động, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Sở Tư pháp, công tác tư pháp ngày càng đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh đề nghị toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV; quan tâm nâng chất, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp đủ về số lượng, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đủ sức đáp ứng yêu cầu hoạt động Ngành; tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của địa phương, đặc biệt là hệ thống cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã theo hướng ưu đãi, cạnh tranh so với các địa phương khác, dễ tiếp cận, chi phí thấp.

Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; trong 6 tháng đầu năm 2021, tập trung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách mạnh mẽ và nâng cao chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực hành chính tư pháp; hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL năm 2020

Năm 2020, Sở Tư pháp Hậu Giang được Bộ Tư pháp xếp loại xuất sắc và cũng là đơn vị có số điểm đứng thứ 02 trong Khối Sở Tư pháp các tỉnh, thành khu vực Miền tây Nam Bộ và đứng thứ 07 cả nước. Đảng bộ Sở Tư pháp cũng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng Giấy khen đã hoàn thành xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020. Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho 14 cá nhân đã có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tư pháp Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020./.

Huyền Vũ


Đang online: 6
Hôm nay: 1689
Đã truy cập: 2239785