Chi tiết

 

Nhìn lại chặng đường 5 năm cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020

Ngày 26-04-2021 - Lượt xem: 62

Sau 5 năm thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, về cơ bản tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội làm lành mạnh hóa tình hình tài chính, quản trị của các TCTD trên địa bàn Tỉnh.

Giai đoạn gần 5 năm qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” tỉnh Hậu Giang cũng ghi nhận sự chuyển dịch ngày càng rõ nét và tích cực về cơ cấu tín dụng, năng lực quản trị điều hành của các TCTD từng bước được nâng cao, các TCTD đã tăng cường áp dụng các biện pháp ngăn ngừa nợ xấu phát sinh, tích cực giải quyết, thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu cũ.

Theo ghi nhận, tỷ lệ nợ xấu nội bảng cân đối kế toán được duy trì ở mức khá thấp dưới 1,46%/tổng dư nợ và ổn định trong suốt kỳ báo cáo, tổng các khoản nợ xác định theo Nghị quyết 42 tính đến ngày 31/12/2020 trên toàn địa bàn tỉnh là trên 2.000 tỷ đồng, giảm 742 tỷ đồng so với năm 2019; tổng nợ xấu là trên 1.500 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 65,5%/tổng nợ cho vay theo Nghị quyết 42, giảm 120 tỷ đồng so với năm 2019, trong đó nợ xấu hạch toán nội bảng cân đối là 104 tỷ đồng giảm 49 tỷ đồng so với năm 2019, số dư nợ xấu đã bán cho VAMC còn lại dưới 0,5 tỷ đồng, giảm trên 500 tỷ đồng so với năm trước…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đề nghị các ngành theo chức năng áp dụng tốt các biện pháp xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 của Quốc hội

Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, do dó công tác xử lý, thu hồi nợ xấu còn hạn chế, đặc biệt là các khoản nợ xấu ngoại bảng cân đối kế toán và các khoản nợ cho vay ngoài tỉnh. Trong thời gian tới, NHNN chi nhánh Hậu Giang tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được phê duyệt, đặc biệt là việc thực hiện các biện pháp xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42; tăng cường phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu; tổ chức thực hiện phương án VIB tham gia xử lý quỹ tín dụng Hậu Giang…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cho rằng Nghị quyết 42 là cơ sở pháp lý để cơ cấu lại, sắp xếp nợ xấu, tháo gỡ khó khăn về nợ xấu cho ngân hàng. Đối với tỉnh, hệ thống các ngân hàng còn ít, trong khi nguồn lực cho nhu cầu phát triển rất lớn. Đặc biệt, thời gian qua các ngân hàng vừa xử lý nợ xấu, vừa đảm bảo tăng trưởng tín dụng hàng năm bình quân tăng từ 10% trở lên, điều này góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tới đây, đề nghị NHNN chi nhánh Hậu Giang chỉ đạo các tổ chức tín dụng giải ngân, hỗ trợ lãi suất kịp thời cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục giám sát, thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng trên địa bàn, cũng như phối hợp với các tổ chức tín dụng và khách hàng có nợ xấu lớn để có hướng xử lý…

An Nhiên


Đang online: 5
Hôm nay: 1756
Đã truy cập: 2717310