Chi tiết

 

Lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 18-08-2020 - Lượt xem: 66

Lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia,
Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ
và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
 


Đang online: 4
Hôm nay: 1012
Đã truy cập: 1356433