Chi tiết

 

Hậu Giang: gần 93% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Ngày 22-04-2021 - Lượt xem: 64

Đây là kết quả sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hậu Giang tổ chức tổng kết vào sáng ngày 20/4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong 20 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến năm 2020, Hậu Giang có trên 184/198 nghìn hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ gần 93%; 514/525 ấp/khu vực đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 98%; 20 phường, thị trấn văn minh đô thị, đạt tỷ lệ trên 83%; 35 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ trên 68%; có 323 Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, chiếm tỷ lệ 8%.

Hội nghị tiếp tục triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; trong đó, phấn đấu đến năm 2025: có 90% hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 95% ấp, khu vực có Nhà văn hóa và Khu thể thao đạt chuẩn theo quy định, 85% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 75% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 80% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã biểu dương và ghi nhận thành tích mà các ngành, các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền thực hiện tốt phong trào, chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; đồng thời, tích cực phát động nhiều loại hình thi đua nhằm kích thích phong trào phát triển đi vào chiều sâu, kịp thời động viên khen thưởng các mô hình tiêu biểu…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và hỗ trợ các xã, phường, thị trấn xây dựng các giải pháp nhằm giữ vững, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa đã đạt được, quan tâm đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao và truyền thông ở cơ sở; trên cơ sở đó khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân được tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tặng Bằng khen cho các tập thể

Dịp này, có 02 tập thể, 02 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen; 57 tập thể và 46 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

An Nhiên


Đang online: 7
Hôm nay: 1944
Đã truy cập: 2717498